Studieopphold i Oslo

Masterstudent Aleksej Sjtsjapov fra Murmansk forteller om sitt studieopphold i Oslo høsten 2009.

Den 8. august 2009 dro tre studenter fra Murmansk humanistiske institutt (Darja Bazanova, Jana Karikh og jeg — Aleksej Sjtsjapov) til Norges hovedstad etter invitasjon fra RuN-prosjektet.

Oslo møtte oss med et uvanlig varmt vær (for Murmanskboere). Vi ble innlosjert i studentbyen Kringsjå; med en komfort langt over gjennomsnittet. Flere ting overrasket oss: ramper for barnevogner og rullestoler på offentlige steder; klimaet; butikkvarer som er utstilt i butikkhyllene «uten tilsyn»; tekniske finesser og brukervennlighet på alle mulige områder.

Innbyggerne i fjordenes land viste seg å være livsglade og vennlige. På buss og trikk møtte jeg ikke en eneste nordmann med dystert ansiktsuttrykk selv om også nordmenn sikkert har sine problemer, stress og bekymringer — som alle oss andre. Når de møtes, bevarer nordmenn et smil under hele samtalen.

Når det gjelder RuN-prosjektet, begynte undervisningen i siste halvdel av august (før den tid var den en del formaliteter som måtte ordnes med nødvendig dokumentasjon). Vi fulgte undervisning i norsk grammatikk samt et generelt kurs om norsk språk med vekt på språkkulturell opplæring (med læreboka «Her på berget», Trinn III). I tillegg fikk vi tilgang til RuN-korpuset. Vi oversatte (til russisk) enkelte norske tekster fra verker i korpuset. Direkte knyttet til korpusarbeidet inngår også skriving av en prosjektoppgave for Murmansk humanistiske institutt.

Som avslutning på denne rapporten vil jeg uttrykke min oppriktige takknemlighet overfor prosjektets medarbeidere som gav oss mulighet til å studere i en av de vakreste byene i verden; jeg vil takke deltakerne på konferansen Russian in Contrast for deres interessante innlegg. En spesiell takk til lederen og koordinatoren for prosjektet, Atle Grønn, for hans hjelp og støtte.

Published July 7, 2010 2:16 PM - Last modified July 8, 2010 11:30 AM