English version of this page

Språk som produkt og prosess

Hvilke mekanismer og strategier ligger til grunn for avansert ferdighet i oversettelse og bruk av fremmedspråk? Prosjektet søker svar gjennom prosess- og produktdata.

Om prosjektet

I fremmedspråksproduksjon og oversettelse tyder forskning på at to språk er aktive samtidig, noe som kan bidra til at grammatiske egenskaper og informasjonsstrukturelle preferanser i det ene språket forstyrrer resepsjon og produksjon i det andre, selv hos avanserte språkbrukere. I dette prosjektet undersøker vi språklige delsystemer som synes å være spesielt vanskelige å holde fra hverandre. Det gjelder leksikalsk divergens/konvergens, herunder såkalte falske venner, like mye som strukturelle forskjeller og likheter.

Mål

Språk som Prosess og Produkt (SPROSS) søker svar på to hovedspørsmål:

  1. Hvordan foregår reallokering av informasjon i oversettelse?
  2. Hvordan påvirker delvis overlappende grammatiske systemer ferdigheten (produksjon og forståelse)?

Det siste spørsmålet er like aktuelt for fremmedspråkskompetanse som for oversettelse.

Delprosjekter

1. Oversettelse og oversettelsesprosessen:

Prosesskorpus: DOG : 24 blikksporinger og tastetrykksmålinger av oversettelsesprosessen. Profesjonelle oversettere og studenter. (engelsk-norsk)  (se CRITT@kent - Translog II)

Produktkorpus:  Litterære tekster: Norske originale og norske oversettelser fra 1945-55 og 2000-2010. Samarbeid med Nasjonalbiblioteket, ved Lars Johnsen. 30 mill ord.

2. Possessiver i kontrast

Språktesting i L2. Eksperimenter og språktester. Se publikasjoner nedenfor.

Samarbeid

SPROSS er et ILOS-prosjekt på tvers av språkseksjonene engelsk (Bergljot Behrens, Hildegunn Dirdal), tysk (Anneliese Pitz og emerita Cathrine Fabricius Hansen) og fransk (Hans Petter Helland), Dr. Oliver Bott(Universität Tübingen), Dr. Torgrim Solstad (ZAS, Berlin), Dr. Katharzyna Stachowiak (Faculty of Applied Linguistics, Warzaw University, Polen), emeritus Arnt Lykke Jakobsen (CBS, København) og Prof Barbara Mertins  (Universitetet i Dortmund, Tyskland).

Aktiviteter

Arbeidsseminar  13-15 September 2017 Universitetet i Oslo - all deltakere i prosjektet

Arbeidsseminar 11-13 Mars 2019 Universitetet i Oslo - alle deltakere i prosjektet:

Pitz, A.P and Fabricius-Hansen: Grammaticality judgments and interpretation tests for No1Ge2 learners: results and revision of test material

Stachowiak, K. and Behrens,B.: Interpreting between unequal systems: An experiment on the processing og possessives English-Polish interpreters.

Helland, H.P. Norwegian learners of French: judgment on possessives.

Gjesteforelesninger og Konferansebidrag:

Behrens, B.2016. The translation task - what's holding the translator up?. First South African Inter-University Translation and Interpreting Conference; 10-13 October

Behrens, B. 2016. Researching procedural information in translation: an evaluation. Research Visit, Universidade federal de Minas Gerais, Brasil. November.

Behrens, B. 2018. Access to internalized grammar in L2 production and translation. Lecture presented at IATIS, Hong Kong.July.

Bott, O.2017: Sprachtransfer versus generelle Lernereffekte:Der späte Zweitspracherwerb von Reflexivität in Abhängigkeit des muttersprachlichen grammatischen Systems. Habilitation colloquium, Philosophical Faculty, University of Tübingen

Fabricius-Hansen. C. 2016 Possessivpronomina. Sprachspezifische Systeme – sprachenpaarspezifische Herausforderungen im Fremdspracherwerb. Guest lecture  Technische Universität Dortmund Germany. May.

Fabricius-Hansen. C. 2017  Possessive pronouns from a cross-linguistic and L2-oriented perspective. Guest lecture, Lund University, Sweden. November.

Helland, H.P.2017. L'acquisition des possessifs.  Nordic Romanistic Conference; August 

Publikasjoner

Bergljot Behrens, Cathrine Fabricius-Hansen & Anneliese Pitz. 2021. Processing possessives in French as a foreign language: Design of an experiment. In OSLa 12/2: 5–24.

Cathrine Fabricius-Hansen (ed.). 2021. Resolving Possessive Puzzles. = OSLa 12/2.

Cathrine Fabricius-Hansen, Anneliese Pitz & Bergljot Behrens. 2021.Possessive parasitter eller parasittiske possessiver? In OSLa 12/1: 21–38.

Cathrine Fabricius-Hansen, Anneliese Pitz & Henrik Torgersen. 2021. Lexical interference in non-native resolution of possessives? In OSLa 12/2: 25–64.

Barbara Mertins. 2021. On the interpretation of possessives in Czech: An experimental approach. In OSLa 12/2: 97–125

Katarzyna Stachowiak-Szymczak & Bergljot Behrens. 2021. Processing possessives in simultaneous interpreting from English to Polish. In OSLa 12/2: 65–96.

Behrens, B. 2017. Processing possessives in translation between unequal systems. An exploratory Study. Oslo Studies in Language 9(2): 105-136.

Behrens, B; Pitz,A.P; Helland, H.P; Fabricius-Hansen, C.2017. Introduction to Possessives in L2 and translation: basic principles and empirical findings. Oslo Studies in Language 9(2):1-2.

Fabricius-Hansen, Cathrine; Helland, Hans Petter; Pitz, Anneliese Pauline.2017.An L2 perspective on possessives: Contrasts and their possible consequences. Oslo Studies in Language, 9.(2): 3-39.

Helland, H.P. 2017. An empirical L2 perspective on possessives: French/Norwegian. Oslo Studies in Language 9(2):75-104.

Helland, H.P. 2018.Complexité et fréquence : l’acquisition des structures possessives. Synergies Pays Scandinaves 13. pp37-50.

Helland, H.P. 2018.Les possessifs en contraste. I: Comparatio delectat III. Akten der VIII. Internationalen Arbeitstagung zum romanisch-deutschen und innerromanischen Sprach­vergleich,. Peter Lang. ISBN 978-3-631-76803-7. pp.97-113.

Helland, H.P. 2019.La notion de transfert appliquée au français comme langue étrangère. Arena Romanistica (to appear)

Pitz, A.P; Behrens, B; Bott, O; Solstad,T; Hörnig,R; Fabricius-Hansen,C. 2017. An empirical L2 perspective on possessives. German-Norwegian.Oslo Studies in Language 9(2):41-74.

Emneord: Prosesskorpus
Publisert 18. apr. 2016 10:25 - Sist endret 19. aug. 2021 10:41