English version of this page

Språk som produkt og prosess

Hvilke mekanismer og strategier ligger til grunn for avansert ferdighet i oversettelse og bruk av fremmedspråk? Prosjektet søker svar gjennom prosess- og produktdata.

Om prosjektet

I fremmedspråksproduksjon og oversettelse tyder forskning på at to språk er aktive samtidig, noe som kan bidra til at grammatiske egenskaper og informasjonsstrukturelle preferanser i det ene språket forstyrrer resepsjon og produksjon i det andre, selv hos avanserte språkbrukere. I dette prosjektet undersøker vi språklige delsystemer som synes å være spesielt vanskelige å holde fra hverandre. Det gjelder leksikalsk divergens/konvergens, herunder såkalte falske venner, like mye som strukturelle forskjeller og likheter.

Mål

Språk som Prosess og Produkt (SPROSS) søker svar på to hovedspørsmål:

  1. Hvordan foregår reallokering av informasjon i oversettelse?
  2. Hvordan påvirker delvis overlappende grammatiske systemer ferdigheten (produksjon og forståelse)?

Det siste spørsmålet er like aktuelt for fremmedspråkskompetanse som for oversettelse.

Delprosjekter

  • Oversettelsesprosessen
  • Possessiver i kontrast

Samarbeid

SPROSS er et ILOS-prosjekt på tvers av språkseksjonene engelsk (Bergljot Behrens, Hildegunn Dirdal), tysk (Anneliese Pitz og emerita Cathrine Fabricius Hansen) og fransk (Hans Petter Helland), Dr. Oliver Bott(Universität Tübingen), Dr. Torgrim Solstad (ZAS, Berlin), Dr. Katharzyna Stachowiak (Faculty of Applied Linguistics, Warzaw University, Polen), emeritus Arnt Lykke Jakobsen (CBS, København), Prof Barbara Mertins og PhD-student Eva Flanderkova (Universitetet i Dortmund, Tyskland).

Publikasjoner

Se deltakernes hjemmesider for relevante publikasjoner.

Publisert 18. apr. 2016 10:25 - Sist endret 16. jan. 2017 11:23