English version of this page

Textualizing Democracy: The Norwegian Constitution 1814–2014 (avsluttet)

Hva kan studiet av grunnlovsteksten fortelle oss om den demokratiske utviklingen i Norge? Dette internasjonale bokprosjektet har mottatt støtte fra NFRs satsning Grunnlovsjubileet 2014.

Prosjektseminar 5. desember 2011. Foto: Alf Tore Øksdal

Publisert 16. jan. 2012 11:30 - Sist endret 9. okt. 2015 10:31