Bøker 2007-2010

Edited by Knut Stene-Johansen and Frederik Tygstrup

Illness in Context

This book is a contribution to humanistic studies of illness. Medical humanities are by nature cross-disciplinary, and in recent years studies in this field have been recognized as a platform for dialogue between the “two cultures” of the natural sciences and the humanities.

Illness in Context is a result of an encounter of several disciplines, including medicine, history and literature. The main stress is on the literary perspectives of the interdisciplinary collaboration. The reading practices highlighting the clinical, phenomenological and archeological approaches to illness take as their point of departure the living text, that is, the literary experience mediated and created by the text. Literature is seen not solely as a medium for the representation of experiences of illness, but also as a historical praxis involved in the forging of our common understanding of illness.

In contrast to traditional literary analysis - primarily oriented toward the interpretation of the literary work’s meaning - the project will emphasize description and understanding of how literature itself performs as a means of interpretation of reality. The target group for this book comprises professionals in the various disciplines, and students of health and culture. The ambition is to contribute to teaching in humanistic illness research, and function as a topical resource book that formulates controversial problems in the crucial meeting of medicine and the humanities.

Bidragsytere fra UiO: Drude von der Fehr (ILOS), Hilde Bondevik (STK) Anne Kveim Lie og Jan Frich (begge Det medisinske fakultet).

ISBN 978-90-420-2943-9 Paper
ISBN 978-90-420-2944-6 E-Book


Juan Lopez Pellicer

Tríptico cinematográfico

El discurso narrativo y su montaje en Amores perros, 21 gramos y Babel

Boken er resultatet av Pellicers forskningsfri i 2008/2009 og er publisert av Siglo XXI Editores i Argentina, Mexico og Spania.

Med utgangspunkt i filmteori forbundet med blant annet Kuleshov, Eisenstein, Mitry, Metz, Revueltas og Chatman, studerer Pellicer fortellermetode og diskurs i tre filmer av den mexikanske regissøren Alejandro González Iñárritu: Amores perros, 21 Grams og Babel. Dette er også en historisk- og kulturelt kontekstualiserende studie av disse filmene i meksikansk kunst.


Siglo XXI Editores, S.A. de C.V.

ISBN 978-607-03-0166-7


Redigert av Dana Arnold, Tore Rem og Helle Waahlberg

Synergies Royaume-Uni et Irlande

Paris et Londres, capitales du 19ème siècle
Paris and London, Capitals of the nineteenth Century

Boken beskriver og analysere omfanget av forholdet mellom Paris og London i det nittende århundre. De ulike bidragene i boken er et resultat av det internasjonale symposiet som ble avholdt i Oslo 27. - 29. mars 2008, med samme navn som tittelen på denne utgaven av Synergies Royaume-uni et Irlande: "Paris og London, hovedsteder i det nittende århundre". Spesialister på fransk og engelsk litteratur har undersøkt en rekke paralleller og kryssende akser i forholdet mellom byene, også med fokus på arkitektur og urbanisme.

Bidragsytere fra ILOS: Karin Gundersen,Tore Rem, Tone Selboe og Helle Waahlberg.

Boken som pdf på nett

(Le GERFLINT est un groupe international de recherche-action fondé en 1999 par quelques spécialistes de Didactologie des Langues et des Cultures regroupés autour de Jacques CORTES.)


 

Utgivere: John Ole Askedal, Harald Bjorvand, James E. Knirk og Otto Erlend Nordgreen

Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen

Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademie der Wissenscchaften

I denne boken presenteres oppdaterte versjoner av foredragene som høsten 2004 ble holdt på en internasjonal konferanse i Det Norske Videnskaps-Akademi. Konferansens hovedtema var sentrale problemer ved utforskingen av de eldre runer. Blant de enkelttemaer som behandles, er runeskriftens opprinnelse, den tidligste inndeling av germanske språk, det skandinaviske runespråket frem til ca. 800, sammenligning av runealfabetet med det samtidige gammelirske ogam-alfabetet, og forholdet mellom lyd- og skriftsystem i runeskriftens forskjellige faser, spesielt overgangen fra det eldre til det yngre runealfabet.

To artikler er viet den frisiske og den gammelengelske runeoverleveringen. Hypotesen om et nordisk-vestgermansk (nordvestgermansk) fellesspråk vies kritisk oppmerksomhet i en artikkel av nå avdøde dr. philos. Ottar Grønvik, som var ansatt ved Germanistisk institutt i nærmere 40 år. Professor i germansk lingvistikk ved ILOS Harald Bjorvand gir en ny filologisk og tekstanalytisk begrunnet tolkning av den berømte innskriften på Eggja-steinen fra Sogndal i Sogn.

 

Boken er en del av serien: Osloer Beiträge zur Germanistik

ISBN: 978-3-631-60414-4


Hilde Hasselgård

Adjunct Adverbials in English

In this original study, Hilde Hasselgård discusses the use of adverbials in English, through examining examples found in everyday texts. Adverbials - clause elements that typically refer to circumstances of time, space, reason and manner - cover a range of meanings and can be placed at the beginning, in the middle or at the end of a sentence. The description of the frequency of meaning types and discussion of the reasons for selecting positions show that the use of adverbials differs across text types.

Adverbial usage is often linked to the general build-up of a text and part of its content and purpose. In using real texts, Hasselgård identifies a challenge for the classification of adjuncts, and also highlights that some adjuncts have uses that extend into the textual and interpersonal domains, obscuring the traditional divisions between adjuncts, disjuncts and conjuncts.

Hilde Hasselgård is Professor of English Language at the University of Oslo.

Cambridge University Press

ISBN-13: 9780521515566


Elin Beate Tobiassen

La Relation écriture-lecture

Cheminements contemporains. Eric Chevillard, Pierre Michon, Christian Gailly, Hélène Lenoir.

Essaysamlingen viser at fransk samtidslitteratur er svært opptatt av skrive- og leseakten. Å forske på fransk nåtidslitteratur blir som å forflytte seg i en Møbius-sløyfe hvor – slik litteraturteoretikeren Gérard Genette påpeker i Figures II – ”skriften kontinuerlig leser seg selv” og ”lesningen kontinuerlig skriver seg selv og skrives inn” (l’écriture ne cesse de se lire, la lecture ne cesse de s’écrire et de s’inscrire). En rekke samtidstekster lar skriftspørsmålet munne ut i et spørsmål om lesning, og omvendt. På den måten ledes litteraturforskeren inn i en sirkel av uendelige rotasjoner, hvor han/hun oppfordres til å følge en vridningsbevegelse omkring to problemstillinger som er tett forbundet med hverandre.

Bokens vitenskapelige essays analyserer fem verker av forskjellige franske samtidsforfattere. Essayene utdyper et eller flere aspekter ved relasjonen Skrift/Lesning slik den arter seg i det utvalgte tekstkorpuset.

Elin Beate Tobiassen var post.doc.-stipendiat ved ILOS i perioden 2004-2009. Hun har tidligere skrevet en rekke studier om Nyromanforfatteren Nathalie Sarraute, blant annet Vers l’instant. Lecture de Portrait d’un inconnu de Nathalie Sarraute (Peter Lang, 2003). Hun har også oversatt Nathalie Sarrautes skjønnlitterære tekster til norsk. La Relation écriture-lecture er utgitt med støtte fra instituttets småforskmidler.

L'Harmattan

ISBN: 978-2-296-10714-4


Gro Bjørnerud Mo

Et nesten historisk preg

Essays om fransk litteratur

Ronsard, Aubigné, Malherbe, Madame de Lafayette, Flaubert, Proust, Toussaint og Houellebecq er alle forfattere som er opptatt av historie og av forholdet mellom fortid og nåtid. Gjennom en rekke essays kan vi følge deres beundrende, nostalgiske, bekymrede eller hatske blikk på historien fra 1500-tallet og frem til i dag.

Gro Bjørnerud Mo tar for seg litteraturens romskapende evne, og viser hvordan forfatterne skriver om steder som har vært viktige geografisk, kulturelt og historisk. Ved å studere litteraturens bånd til fortiden viser Mo hvordan litterære tekster bygger på og formidler kunnskap om det fortidige. Leseren får tilgang til hofflivets hemmeligheter, minnes om hva arkitektonisk praktutfoldelse kan skjule og kan lese fortellinger om kjærlighet, tap, tortur og glemsel til forskjellige tider.

Gro Bjørnerud Mo er professor i fransk litteratur ved Universitetet i Oslo.
 
Unipub
 

ISBN: 9788274773974

Alf Tomas Tønnessen

How Two Political Entrepreneurs Helped Create the American Conservative Movement, 1973-1981

The Ideas of Richard Viguerie and Paul Weyrich

This study examines the contribution of New Right leaders Richard Viguerie and Paul Weyrich to the mobilization of the American conservative movement. Based on archival material not previously examined, this study fills a gap in our understanding of campaign organization and fundraising.

Richard Viguerie was a pioneer of direct-mail fundraising, helping many conservatives win congressional seats. Paul Weyrich was a political strategist who helped create a number of conservative organizations, including the Heritage Foundation, the Moral Majority, and his own political action committee, the Committee for the Survival of a Free Congress, which provided guidance and financial support to conservative candidates. This study documents how Weyrich's PAC played a central role in congressional campaigns.

It will appeal to scholars in American history and political science and general readers who are interested in contemporary American political history.

Mer om boken, se Gnist.no

ISBN: 0773438602


Linearization and Segmentation in Discourse

Cathrine Fabricius-Hansen og Wiebke Ramm fra ILOS er sammen med Liesbeth Degand (Université catholique de Louvain) redaktører for publikasjonen Linearization and Segmentation in Discourse, utgitt som spesialutgave av online-tidsskriftet "Discours".

Fra forordet:

"Like other forms of communication, language is inseparably tied to some kind of linear-sequential presentation, due to the linear-sequential nature of the media it operates on. Linearization in its turn presupposes segmentation, i.e. decisions concerning the size and type of units to be brought into a sequential order at various levels. In written and spoken language, for example, it has to be decided whether a piece of information can and should be realized as a word, a phrase, a clause, a (complex) sentence or even as a sentence sequence or paragraph. Additionally, the relevant units have to be arranged in a certain order that is determined – in part, at least – by the rules of grammar but also – at higher levels of discourse – by other principles. Identifying and defining such principles is a crucial issue in discourse studies.

Linearization and Segmentation in Discourse” was the theme of the 2008 edition of Multidisciplinary Approaches to Discourse (MAD), a workshop series which has the aim to bring together researchers from different linguistic disciplines to exchange information and learn from each other on a common topic of investigation. The workshop was organized by Cathrine Fabricius-Hansen and Wiebke Ramm (University of Oslo) (http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/konferanser/mad08/). This special issue brings together a number of selected and revised papers that were presented at this workshop. A preliminary version of the articles appeared in the proceedings of the workshop (Ramm & Fabricius-Hansen 2008).

The topics addressed in the papers collected in this issue cover a broad spectrum of methodologies (e.g., cognitive and psycholinguistics, corpus linguistics, discourse analysis) and research interests/objectives."

Discours. Revue de linguistique, psycholinguistique et informatique. 4/2009

This special issue presents a selection of papers that were presented at MAD’08 (International Workshop on Multidisciplinary Approaches to Discourse) held in Oslo, 20-23 February 2008


Wencke Ophaug

Sangfonetikk

Dette er en bok for klassiske sangere som fremfører sanger på forskjellige språk. Boken har som mål å gi sangerne et godt fonetisk verktøy, oversikt over viktige likheter og ulikheter i uttalen i noen av de sangspråkene de synger på, og en generell forståelse for hvordan uttalen kan endre seg fra tale til sang av ulike sangtekniske årsaker. Målet er å hjelpe sangere til å bli så autentiske som mulig i sin uttale.

Boken er av interesse for utøvende sangere, sangpedagoger, sangstudenter, repetitører og kordirigenter.

Wencke Ophaug er førsteamanuensis på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har
doktorgrad i sangfonetikk og bred undervisningserfaring på området.

Vigmostad & Bjørke

ISBN 978-82-450-0500-4

 


 

Munib Delalic (Oversatt til norsk av Svein Mønnesland)

Bare storm og solnedgang

tok jeg med fra Hercegovina

Forankret i sitt hjemlands kultur gjennomlyser Munib Delalic traumatiske krigsopplevelser og gjenfinner seg selv som flyktning i en ny kultur. Gjennom sin diktning overlever han som menneske. Endelig kommer denne betydelige og prisbelønte dikter på norsk i en diktsamling som vil være en poetisk opplevelse for leseren. Og det er en bok som kan gjøre den norske leser litt klokere.
Illustrert med kunst fra det 20. århundre.

"Munib Delalic's diktning er en reise gjennom universer, såkalt virkelige og imaginære. Fra solsvidde landskaper i Hercegovina til tåkeheimen i nord, fra Mak Dizdars politiske univers til Ibsen, Hamsun, Gro Dahle… Fra Hercegovina tok han med seg "storm og solnedgang", men også mye mer, som han øser ut av til dem som vil lytte."
(Fra Svein Mønneslands innledning.)

"Dette er betydelig poesi av en betydelig dikter. Dessuten er det en nødvendig bok for norsk litteratur, fordi den avspeiler fremmed geografi og kultur samtidig som den gir glimt av rå krigstilstand og en flyktnings mest trofaste ledsager – ensomheten og lengselen tilbake til det som engang var og vel aldri vil kunne gjenfinnes.
Jeg har lest og lest, og underveis har jeg bare fått bestyrket mine første inntrykk: Herre Gud, dette er jo en poet! ".
(Kolbein Falkeid)

Andresen & Butenschøn

ISBN13: 9788276942347

Elsbeth Wessel

Jødene i Østerrike

Innlemmet - utstøtt
 
Denne boken gir en inngående skildring av jødisk kultur i de østerrikske landene gjennom 1000 år. Jødisk bosetting i Mellom-Europa finner vi allerede i middelalderen. Under Habsburg-keiserdømmet vekslet politikken mellom førfølgelse og toleranse. I perioder utgjorde den jødiske kulturen et høydepunkt i østerriksk og europeisk kultur, med navn som Freud, Kafka, Schönberg, Mahler ...
Boken gir en skremmende innsikt i antisemittismens vesen.

Elsbeth Wessel er professor emerita i tyskspråklig litteratur ved Universitetet i Oslo, med Østerrike som spesialfelt.

Sypress Forlag

ISBN 978-82-91224-36-7

(Se også artikkel om Østerrike (litteratur), en artikkel av Elsbeth Wessel i Store Norske Leksikon)


Tre nye bøker i Thorleif Dahls Kulturbibliotek (Red. John Ole Askedal)

Fransk teaterteori 1630-1670

Det 17. århundre regnes som en storhetstid for fransk kultur. Særlig under Ludvig 14's regjering øvet Frankrike sterk innflytelse på filosofi og litteratur, kunst og arkitektur over hele Europa. I denne boken finner man noen av de viktigste franske skrifter fra denne periode om teaterets teori. Mange av de litterære prinsipper som ble diskutert på denne tiden, var hentet fra antikken og i særlig grad fra Aristoteles' "Poetikk". Derfor rommer tekstene som her er oversatt, interessante og undertiden også overraskende tolkninger av dette skriftet som har hatt så stor innflytelse på europeisk litteratur.

Norrøne sagaer om kong Arthurs riddere

I denne boken møter vi franske riddere og jomfruer på norrønt vis. Versromanene om de unge heltene fra den keltiske kong Arthurs hoff - Erec, Yvain, Perceval og Gauvain - og deres eventyrlige opplevelser ble diktet på gammelfransk av Chrétien de Troyes i siste halvdel av 1100-tallet. Etter hvert kom disse fortellingene til Norge, og fra 1220 og utover i århundret ble de franske versromanene oversatt til norrøn prosa ved den norske kongens hoff i Bergen.
Sagaene om ridderne av det runde bord presenteres for første gang på norsk. De er oversatt fra tekstene i to islandske håndskrifter, det ene skrevet ca. 1400 og det andre ca. 1650.

Nyere norske kristenretter

En kristenrett fra middelalderen var en lov som regulerte kirken, kirkens menn og verdslige menneskers religiøse liv. Kristenrettene er betydningsfulle juridiske, historiske og kulturhistoriske dokumenter til Norges historie og svært viktige for forståelsen av norsk middelalder. I denne boken presenteres for første gang på moderne norsk oversettelser av de nyere kristenrettene for Borgarting og Gulating lagdømmer, og av Erkebiskop Jon raudes kristenrett for Frostating lagdømme. Nyere kristenretter er de kristenrettene som ble til i tiden 1250-1300 under kong Håkon Håkonsson og hans sønn kong Magnus lagabøter. Erkebiskop Jon raudes kristenrett hører også til denne gruppen. Den som forbrøt seg mot disse til tider svært strenge bestemmelsene, måtte bøte gods og eiendeler til kongen og biskopen, om da ikke straffen ble fredløshet og landsforvisning.

Mer om bøkene i
Thorleif Dahls Kulturbibliotek

 
 
 

 

Jacques Durand, Bernard Laks, Chantal Lyche

Phonologie, variation et accents du français

(Traité Cognition et Traitement de l'Information, IC2)

Cet ouvrage présente un ensemble d'accents du français étudiés dans leur diversité géographique, stylistique et sociale. Les variétés décrites ici sont représentatives de grandes aires géographiques où le français est parlé dans le monde sans prétendre pour autant à l'exhaustivité.

L'originalité de ce volume tient à plusieurs facteurs. Premièrement, tous les chapitres s'appuient sur des enquêtes originales effectuées dans la cadre du projet PFC : Phonologie du Français Contemporain - usages, variétés et structures, projet présenté au Ch. 1. Ces enquêtes permettent un véritable renouvellement des données puisque, en dehors de ces études, il n'existe pas toujours de descriptions référencées des variétés en question. Deuxièmement, la méthode d'enquête adoptée dans le projet PFC garantit une véritable comparabilité puisque le même protocole a été suivi dans chaque point d'étude. Troisièmement, les codages et les outils mis au point dans le cadre du projet permettent de véritables avancées phonologiques et phonétiques dans un cadre commun. Enfin, les chapitres eux-mêmes suivent une trame commune. En effet, chaque chapitre adopte le format suivant : (1) présentation de l'enquête et des dimensions sociolinguistiques de la variété étudiée , (2) description de l'inventaire phonologique du ou des systèmes révélés par l'enquête , principales réalisations allophoniques , contraintes phonotactiques , (3) Traitement du schwa , (4) Traitement de la liaison, (5) Autres traits notables comme, par exemple, la prosodie dans les chapitres 2 et 3. Nous rappelons, néanmoins, que les auteurs gardent l'entière responsabilité des analyses qu'ils présentent. Même si le projet PFC offre une stratégie commune et une plateforme collaborative, il ne dicte pas les réponses qu'on peut apporter à diverses questions sur la phonologie du français.

Hermes Science Publications


Nils Axel Nissen

Manly Love

Romantic Friendship in American Fiction

The modern idea of Victorians is that they were emotionless prudes, imprisoned by sexual repression and suffocating social constraints; they expressed love and affection only within the bounds of matrimony—if at all. And yet, a wealth of evidence contradicting this idea has been hiding in plain sight for close to a century. In Manly Love, Axel Nissen turns to the novels and short stories of Victorian America to uncover the widely overlooked phenomenon of passionate friendships between men.

Nissen’s examination of the literature of the period brings to light a forgotten genre: the fiction of romantic friendship. Delving into works by Mark Twain, Henry James, William Dean Howells, and others, Nissen identifies the genre’s unique features and explores the connections between romantic friendships in literature and in real life. Situating love between men at the heart of Victorian culture, Nissen radically alters our understanding of the American literary canon. And with its deep insights into the emotional and intellectual life of the period, Manly Love also offers a fresh perspective on nineteenth-century America’s attitudes toward love, friendship, marriage, and sex.

Nils Axel Nissen is Professor of American Literature at the University of Oslo.

The University of Chicago Press

ISBN 9780226586687


Ole O. Moen

USAs presidenter

fra George Washington til Barack Obama

Dette er en ny og utvidet utgave av Moens første bok om USAs PRESIDENTER som kom i januar 2008. Denne nye utgaven inneholder biografier om alle USAs 43 presidenter - fra George Washington til Barack Obama. Boken skildrer presidentenes privatliv og deres politiske innsats. USA-eksperten Ole O. Moen, professor ved Universitetet i Oslo, har skrevet levende livskildringer, men kommer også med anekdoter, sitater og politiske analyser.

Moens kritikerroste bok har etablert seg som standardverket om de amerikanske presidentene på norsk. Utgaven er ajourført og oppdatert etter presidentvalget i USA høsten 2008. Boken er gjennomillustrert i farger. 

Forlaget Historie & Kultur
Om boken på Haugen Bok

ISBN 9788292870228


David C. Mauk and John Oakland

American Civilization

An Introduction

"This hugely successful text provides students of American studies with the perfect background and introductory information on contemporary American life. Thoroughly revised, this fifth edition covers all the central dimensions of American society from geography and the environment, government and politics, to religion, education, media and the arts.

American Civilization:
• covers all core American studies topics at introductory level
• contains essential historical background for American studies students at the start of the twenty-first century
• analyzes gender, class and race, and America's cosmopolitan population
• contains photos, case studies, questions and terms for discussion, and suggests websites for further research.

With new illustrations and case studies, this edition of American Civilization includes expanded sections on Asian and Latino minorities and US foreign policy activities, and provides new material including coverage of the 2008 election and the shifting economic situation.

An invaluable online resource, the American Civilization companion website features a wealth of material, including extensive references for further reading, links to key primary sources, filmographies and advice to students of how to approach essay questions.

David C. Mauk is Associate Professor at the University of Oslo.

Routledge

ISBN 978041548162-5


Tore Rem

Sin egen herre

En biografi om Jens Bjørneboe

Gjennom et enormt tilfang av hittil ukjent kildemateriale forteller Tore Rem både om mennesket, forfatteren og den samfunnsengasjerte Bjørneboe. Samtidig gir boken nye innganger til norgeshistorien.

Hvem var Jens Bjørneboe? Antroposof, kulturkonservativ, billedkunstner, lærer, dikter, dramatiker, romanforfatter, essayist, riksmålsmann, intellektuell, kritiker, kultur- og venstreradikaler, biseksuell, anarkist, alkoholiker, Israel-venn og pornograf. Og mer til. Knapt noen norsk forfatter kan ha vært så sterkt tilstede i sin tid. Knapt noen har vært så myteomspunnet.

Sin egen herre skildrer rikmannssønnens oppvekst i Kristiansand på 1920-tallet, et ungdomsopprør som ender i vanære og krigsår i eksil. Den forteller historien om Bjørneboes første kone, den tysk-jødiske flyktningen Lisel Funck, hans arbeid som kunstmaler, lærergjerningen ved Steinerskolen, hans sensasjonelle diktdebut og hvordan han med romanen Jonas havner i sentrum av samfunnsdebatten. Mot slutten av boken bryter Bjørneboe med sin ektefelle, sine gamle sammenhenger og Norge. Så følger kaotiske vandreår på kontinentet, før han i 1959 vender tilbake for å begynne et nytt liv.

Dette er første bind av den store biografien om Jens Bjørneboe. Andre bind kommer høsten 2010.

Cappelen Damm

Se video

ISNB 9788202256555


Kari Anne Rand

The Index of Middle English Prose

Handlist XX: Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge 
 
The majority of the medieval manuscripts in Corpus Christi which contain Middle English prose came to the College as part of the bequest of Matthew Parker [1504-75], archbishop of Canterbury, who in 1568 had been given authority by the Privy Council to collect `auncient recordes and monumentes written' for `perusyng of the same'.

These manuscripts came from all over the south of England, having mainly originated in monastic libraries. Some were subsequently returned to their owners, but the majority appear to have remained with Parker and to have been considered his personal property, to dispose of as he wished. The majority went to Corpus Christi, where he had been Master from 1544-53.

Of the 433 Parker manuscripts in the College, 48 are indexed in this Handlist. A further four manuscripts, derived from other sources, containing Middle English are also included. The texts range in length from jottings in the margin of the Bury Bible [MS 2] to a complete Wycliffite sermon cycle [MS 336]. The great majority are religious texts; among those are the Ancrene Wisse, The Compendyous Treatise, Nicholas Love's Mirror of the Blessed Life of Jesus Christ, Richard Rolle's English Psalter, A Treatise of Goostely Batayle, Walter Hilton's Scale of Perfection, Beniamyn minor and the Treatise on the Seven Points of True Love and Everlasting Wisdom. There are also a large collection of fourteenth-century medical recipes, Chaucer's Treatise on the Astrolabe, Trevisa's translation of Higden's Polychronicon and William Worcester's Itineraries.

Kari Anne Rand is Professor of Older English Language at the University of Oslo.

Boydell & Brewer

ISBN 9781843842040


THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK, red. John Ole Askedal
 

Plinius den yngre: Brev

 
C. Plinius Caecilius Secundus (61/62-ca. 112) var født i Comum (nå Como) i Nord-Italia. I denne brevsamlingens ni første bøker gir han et bredt bilde av Roma og Italia i keisertidens første århundre, i de nye og fredeligere tider under keiserne Nerva og særlig Traian som avløste Domitians redselsregime.
 
Vi møter en romersk senator av ridderstanden, hans virksomhet i retten og i keiserens råd; hans liv på landet og i byen. Her skildres bl.a. kappkjøring i Circus, pantomimespillere og høytlesning av litterære verker. Også sider fra privatlivet kommer frem i brevene, vi blir kjent med kvinner og menn i forskjellig alder og forskjellige livssituasjoner. I likhet med sin onkel, Plinius d.e., interesserer Plinius d.y. seg også for merkverdigheter i naturen: spøkelser, Vadimonsjøen med de flytende øyene, naturkatastrofer som oversvømmelse av Tiberen og - ikke minst - vulkanen Vesuvs utbrudd som ødela byene Pompei, Herculaneum og Stabiae i år 79.

Brevene er "ekte" brev og har vært sendt til mer enn 100 adressater. Samtidig er de litterære kunstverk i den greske og romerske tradisjon; Homer og Vergil omtales og siteres flere steder. Det er første gang brevene blir utgitt samlet på norsk.
 
Aschehoug
 
ISBN 9788203194368

 

Ole O. Moen

USA - annerledeslandet i en ny tid

I sin nye bok analyserer professor Ole O. Moen USA slik verdens eneste supermakt nå fremstår under president Barack Hussein Obama - både i lys av vår samtid og USAs særegne historiske tradisjoner.

Presidentvalget i 2008 var på flere vis begynnelsen på et nytt kapittel i USAs moderne historie. Moen beskriver de nye trekk som nå avtegner seg i den politiske og kulturelle hverdag. Denne boken forteller historien om dette landet i en ny og annerledes tidsalder.

Haugen Bok

ISBN 9788292870204


 

Marit Grøtta

Litterære bagateller

Introduksjon til litteraturens korttekster

Korttekster som prosadikt, fragmenter og maksimer blir ofte ansett som bagatellmessige. Men gjennom historien har de hatt stor innflytelse, og i vår tid utgjør korttekstene en viktig og nyskapende del av samtidslitteraturen.

Denne boka gir en samlet introduksjon til litteraturens korttekster, med vekt på deres litterære særpreg og historiske utvikling. Boka gir en oversikt over korttekstenes kanon og trekker linjer mellom de moderne korttekstene og en eldre kortteksttradisjon.

Litteraturinteresserte lesere vil her møte et skattkammer av sterke og tankevekkende tekster som har stor betydning for litteraturens og poesiens utvikling.

Cappelen Damm

ISBN 9788202283483


Edited by Pål Kolstø

Media Discourse and the Yugoslav Conflicts

Representations of Self and Other

This book combines theories on ethnic conflict, identity construction and discourse analysis with a comprehensive and inclusive survey of the countries of the former Yugoslavia. It presents an understanding of the interrelationship between 'words' and 'deeds' grounded through an extensively close analysis of film, television and newspapers samples taken from the period.

This combination of ground-breaking applications of theory with detailed empirical case studies will make Media Discourse and the Yugoslav Conflicts of key interest to scholars across a range of social sciences including sociology, discourse analysis, media, conflict and peace studies as well as those concerned with ethnopolitical conflict.

Ashgate

ISBN 978-0-7546-7629-4


Edited by Brône, Geert / Vandaele, Jeroen

Cognitive Poetics

Goals, Gains and Gaps

For more than two decades now, cognitive science has been making overtures to literature and literary studies. Only recently, however, cognitive linguistics and poetics seem to be moving towards a more serious and reciprocal type of interdisciplinarity.

In coupling cognitive linguistics and poetics, cognitive poeticians aim to offer cognitive readings of literary texts and formulate specific hypotheses concerning the relationship between aesthetic meaning effects and patterns in the cognitive construal and processing of literary texts. One of the basic assumptions of the endeavour is that some of the key topics in poetics (such as the construction of text worlds, characterization, narrative perspective, distancing discourse, etc.) may be fruitfully approached by applying cognitive linguistic concepts and insights (such as embodied cognition, metaphor, mental spaces, iconicity, construction grammar, figure/ground alignment, etc.), in an attempt to support, enrich or adjust ‘traditional’ poetic analysis. Conversely, the tradition of poetics may support, frame or call into question insights form cognitive linguistics.

In order to capture the goals, gains and gaps of this rapidly growing interdisciplinary field of research, this volume brings together some of the key players and critics of cognitive poetics.

Mouton de Gruyter

Also available as an eBook

ISBN 978-3-11-020560-2

Edited by John Ole Askedal, Ian Roberts, Tomonori Matsushita and Hiroshi Hasegawa.

Germanic Languages and Linguistic Universals

The Senshu University Project The Development of the Anglo-Saxon Language and Linguistic Universals has as its general aim the investigation of structural characteristics common to the Germanic languages, such as English, German, Norwegian, and Icelandic, all of which are descended from the so-called Proto-Germanic language, and their clarification with regard to linguistic universals provided by the theoretical framework of Generative Grammar. In order to fulfill this aim, the project has to be responsive to theoretical advances in a variety of linguistic domains and approaches, such as language acquisition, pragmatics and corpus linguistics as well as philological and historical contributions on Germanic languages in various stages of their development.

The present book seeks to advance these goals in ten chapters exemplifying work on a wide range of Germanic languages and linguistic universals. It is divided into three parts: Part 1. Old English and Germanic languages; Part 2. Generative Grammar; and Part 3. Pragmatics and Corpus Linguistics. Germanic Languages and Linguistic Universals will be of general interest to linguists who seek to understand the nature of the Germanic languages and the relationships obtaining between them.

John Benjamins Publishing Company

ISBN 978 90 272 1068 5


Kjersti Bale

Estetikk. En innføring

Kjersti Bale skriver om kunst og mening, modernisme og modernitet. Hun drøfter spørsmålet om representasjonen, smakens problem, det skjønne, det heslige og det sublime. I boken inngår også diskusjonen om såkalt høy- og lavkultur, og om forbindelsene mellom kjønn, globalisering, teknologi og kunst i bred forstand.

Forfatteren henter eksempler fra alle kunstarter: litteratur, visuell kunst, teater, film og musikk. Boken er beregnet på studenter og lærere i estetiske fag, men kan også leses av et mer allment publikum med interesse for kunst, filosofi og kulturteori. Estetikk. En innføring er rikt illustrert.

Pax forlag

ISBN 9788253030999


Edited by Karin Aijmer

Corpora and Language Teaching

Bidragsytere fra ILOS: Stig Johansson, Signe Oksefjell Ebeling, Hilde Hasselgård.

The articles in this edited volume represent a broad coverage of areas. They discuss the role and effectiveness of corpora and corpus-linguistic techniques for language teaching but also deal with broader issues such as the relationship between corpora and second language teaching and how the different perspectives of foreign language teachers and applied linguists can be reconciled. A number of concrete examples are given of how authentic corpus material can be used for different learning activities in the classroom.

John Benjamins Publishing Company

ISBN 978 90 272 2307 4


Eds: Bergljot Behrens & Cathrine Fabricius-Hansen

Structuring information in discourse: the explicit/implicit dimension

The present thematic issue is a collection of articles which elucidates important theoretical aspects relating to the explication of implicit (not linguistically encoded) information in written and spoken discourse. Theoretically it moves from relevance theory, through compositionally based semantic and pragmatic reasoning to novel pragmatic theories of the mechanisms involved in constraining interpretations.

The linguistic phenomena analysed include the impact and licensing of implicit arguments, the representation of non-sentential utterances, the interpretation of discourse markers and the impact of sentence focus on text interpretation.

Oslo Studies in Language (OSLa) is a peer-reviewed open access series. The focus of OSLa is mainly on thematically related collections of papers, and edited conference proceedings from linguistic conferences at the University of Oslo. General editors: Atle Grønn, ILOS, University og Oslo & Dag Haug, IFIKK, University of Oslo.

The online version of the journal can be accessed here:
 OSLa

ISSN 1860-9639Publikasjoner 2008:

Edited by Jakob Lothe, Hans H. Skei and Per Winther

Less Is More: Short Fiction Theory and Analysis

This collection of original essays presents a range of insightful excursions in short fiction theory and analysis. A sequel to The Art of Brevity (University of South Carolina Press, 2004), this volume also brings together leading Anglo-American and Scandinavian specialists in the study of short fiction.

Compared to the novel, the short story has been an oft-neglected genre, but this book significantly expands the field of short-fiction theory and analysis both geographically, conceptually and methodologically, forging new links not only between different theoretical perspectives and historical contexts but also between prose fiction and the visual arts.

The book is in four parts: “Short Fiction and Questions of Genre,” “Tradition and Innovation: Short Fiction of the American South,” “Minimalism and Beyond: The Contemporary Short Story,” and “Short Fiction and Other Media.” Taken together, the essays of this volume amply demonstrate that master storytellers excel in the genre of short fiction, so that, in many cases at least, “less is more.”

Novus Press

ISBN 978-82-7099-493-9


THORLEIF DAHLS KULTURBIBLIOTEK, red. John Ole Askedal

Legenda Aurea

Helgenlegender fra middelalderen, Jacobus de Voragine

Omkring 1260 skrev dominikanermunken Jacobus de Voragine Legendae Sanctorum – "Helgenlegender". Verket forteller om nesten 200 helgeners fromme liv og død. Boken ble mottatt med begeistring, den ble middelalderens store bestselger og ble snart omtalt som “Legenda Aurea” – “Den gyldne legendesamlingen”.

Jacobus' dramatiske og fengslende skildringer av de hellige kvinner og menn og deres tapre kamp for den kristne tro appellerte ikke bare til munker og forkynnere. Fortellingene fant også veien inn i de mange fromme hjem der de tjente til oppbyggelse og underholdning. Kirkeårets festdager har sin naturlige plass i boken og får en grundig og lærd behandling med et rikt utvalg av belegg hentet fra Skriften, fra kirkelærerne og fra andre autoriteter. Alt dette gir oss et interessant innblikk i middelalderens tankeverden og vitenskap.

Og Jacobus har enda mer å by på: Vi får vite hvem Muhammad var, og hva hans lære gikk ut på, han forteller oss om langobardene som hadde gitt navn til hans eget land, Lombardia, og om keiseres og pavers maktkamper og intriger. Allerede på 1400-tallet var Legenda Aurea blitt oversatt fra latin til alle de store europeiske språkene. Først med denne utgaven foreligger et fyldig utvalg av dette viktige middelalderverket på norsk.

Aschehoug

ISBN 9788203193903


Brit Bakker Haugen

Bosnisk/kroatisk/serbisk norsk ordbok

De nye republikkene i Det tidligere Jugoslavia har brukt mye tid og krefter på å vise ulikhetene i språkene, som i grunnstruktur er svært like. Ordboken har ordtilfang fra de tre språkene i samme bind uten å ønske å markere forskjeller, men heller vise til synonymer som kan være brukt av naboen. Boken er først i bokhandelen i april 2009.


Brit Bakker Haugen har i en årrekke vært sensor på serbo-kroatisk og har også vært hjelpelærer ved ILOS. Forfatteren har gitt ut flere ordbøker til bruk for både turister og for de som har disse språkene som morsmål.

Agave Books 

Ellinor Bent Dalbye

The Silence of the Suffering Body

J.M. Coetzee and Pain as Counter-discourse

Boken er en monografi basert på masteroppgaven til Ellinor Bent Dalbye, som også har vært studiekonsulent ved ILOS.

This book examines how the suffering body functions as a deconstructive trope in J.M. Coetzee’s novels Waiting for the Barbarians and Age of Iron. This reading claims that the trope of the suffering body acts as counter-discourse regardless of these issues because its efforts rest not on language, but on silence. The study makes use of a deconstructive theoretical basis and narrative analysis to refute previous claims both within the critical reception of J.M. Coetzee’s works and within the field of post-colonial studies.

VDM Forlag
 


Ljiljana Saric

Spatial Concepts in Slavic

A Cognitive Linguistic Study of Prepositions and Cases

The focus of this book is how Slavic languages represent spatial relations, and how spatial cognition and perception influence the understanding and linguistic coding of nonspatial domains.

Individual analyses concentrate on the semantics of selected prepositions and cases in Bosnian/ Croatian/ Serbian (B/ C/ S), providing a comparative perspective on other Slavic languages, primarily Russian and Polish. The opening analysis discusses the main theoretical notion - metaphorical extension - exemplifying the relation of spatial usages of linguistic items to non-spatial usages.

This is followed by an analysis of the most basic spatial relations, "in-ness" and "on-ness." The meaning network of prepositions equivalent to on and in helps explain the meaning of the cases they combine with: the accusative and locative. Another crucial spatial relation, proximity, is taken into account in the semantic analysis of the B/ C/ S prepositions kod and pri, their Slavic equivalents, and cases they combine with: the genitive and locative. The next chapter deals with the spatial meaning of the dative case, examining dative's prepositional usages, the bare directional dative in B/ C/ S, and the semantic relation of the bare directional dative to other meaning domains of this case.

Harrassowitz Verlag

ISBN 978-3-447-05806-3


Hans H. Skei

Blodig alvor

 
Blodig alvor er en håndbok for journaliststudenter, litteratur- og norskstudenter som gir en bred innføring i nyere skandinavisk kriminallitteratur. Kriminalromanen er i større grad enn før akseptert som en del av samtidslitteraturen.

Hans H. Skei har skrevet en pedagogisk, lettlest og bred innføring i de ulike kriminallitterære sjangrenes historie og utvikling. Han beveger seg fra Edgar Allan Poe til i dag, fra den klassiske detektivfortellingen og den hardkokte kriminalromanen til den samfunnskritiske politiromanen, seriemorderthrilleren, feministisk krim og den skandinaviske bølgen fra Sjöwall og Wahlöö til Mankell, Nesbø og Stieg Larsson.

Boken har oversiktsartikler over norske og skandinaviske utgivelser fra 1972 og framover. Boken har også egne kapitler om Ed McBain, James Lee Burke og Gunnar Staalesen, og den er utstyrt med register som gjør det lett å finne fram til de enkelte titler og forfattere.
 
Achehoug
 
ISBN 9788203194313

 

Publisert 10. okt. 2012 13:17 - Sist endret 26. mars 2020 22:56