2010

Se også side med bøker i årene 2005-2010.

Publisert 25. nov. 2010 09:22

Teori og litteratur

Det er 30 år siden den store franske tenkeren og tegnteoretikeren Roland Barthes døde. I den anledning foreligger Karin Gundersens innføringsbok om ham fra 1989 i ny og revidert utgave.

Publisert 29. okt. 2010 11:42

En biografi om Jens Bjørneboe. Bind 2

Hvem var Jens Bjørneboe? Hva var det ved denne skikkelsen som gjorde ham så myteomspunnet? Og hvordan endte skipsredersønnen fra Kristiansand til slutt opp som anarkist på øya Veierland – og med å ta sitt eget liv?

Publisert 21. okt. 2010 15:41

En far og en sønn lever på grensen av det lovlige og sosialt akseptable. Løftet følger deres vandringer i fjellheimen og i byen og skildrer deres forsøk på å unnslippe, men også innfri samfunnets krav. 

Publisert 27. sep. 2010 12:01

Terje Mathiassen (Author), John Ole Askedal (Editor)

This book is a collection of the late Professor Mathiassen's works on Old Prussian.

Publisert 27. aug. 2010 11:14

Sintaxis didáctica del español

Boken belyser hvordan setningene organiseres på spansk og hvorfor det finnes setninger med forskjellige strukturer.

Publisert 27. aug. 2010 11:03

Fra tekst til teori

Dette er en annerledes lærebok i spansk språk. Den grunnleggende pedagogiske tanken i boken er å begynne med språket i bruk og så bevege seg over i teorien, snarere enn omvendt: å gå fra grammatiske regler til praksis.

Publisert 26. aug. 2010 16:15

Les voies de l'analyse du discours littéraire

Den litterære diskursanalysen er et relativt nytt tilskudd til litteraturvitenskapen. Artikkelsamlingen, som er den første i sitt slag, viser hvordan den innbyr til å studere litteraturen i sin fulle historiske sjangerbredde som en virksomhet og ikke bare som analyserbare og fortolkbare verk.

Publisert 9. juli 2010 14:09

La représentation de la violence faite au corps en Europe, XVIe-XVIIe siècles.

Boken er et dypdykk i det makabre og representasjon av kroppslig vold i europeisk kunst og litteratur.

Publisert 23. juni 2010 12:09

Litteraturvitenskapen er preget av uenighet, og det teoretiske fundamentet er på ingen måte avklart.

Publisert 16. juni 2010 12:06

Fortellermetode og diskurs i tre filmer av den mexikanske regissøren Alejandro González Iñárritu: Amores perros, 21 Grams og Babel.

Publisert 14. juni 2010 13:33

This book is a contribution to humanistic studies of illness. Medical humanities are by nature cross-disciplinary.