Bosnisk-tyrkisk ordbok fra 1631

Bosansko-turski rječnik er ikke en vanlig ordbok. Den er ikke alfabetisk, men skrevet på vers etter forfatteren Muhamed Hevaji Uskufis egne assosiasjoner.

Bosansko-turski rječnik.

Svein Mønnesland, Ahmet Kasumović

Nyutgivelse av bosnisk-tyrkisk ordbok fra 1631.

Boken inneholder over 300 ordforklaringer skrevet på vers på arabisk og over 700 ord oversatt mellom bosnisk og tyrkisk. Ordene og beskrivelsen av disse synes å være ordnet i ulike kategorier,  som i eksempelvis planteriket, gud, kjærlighet og andre saksområder.

Muhamed Hevaji Uskufi var en bosnisk poet og skribent som levde i første del av 1600-tallet. Han skrev den første bosnisk-tyrkiske ordboken, som også er en av de første ordbøkene i det  sørslaviske språkområdet, og en av de første på bosnisk. Bosansko-turski rječnik kom ut hele to hundre år før serberne fikk sin ordbok.

Svein Mønnesland mener dette er et viktig verk i bosnisk kultur, både leksikografisk og fordi det er et litterært verk.

Boken er en nyutgivelse av et gammelt og nydelig eksemplar funnet ved Universitetsbiblioteket i Uppsala. Den nye boken har transkripsjon av teksten, innledning og analyse.

Den ble lansert på nasjonaldagen i Bosnia, 1. mars 2012, i forfatteren Uskufis fødeby Tuzla. 380 år etter den første utgivelsen i 1631 fikk den lille boken stor oppmerksomhet fra nasjonale medier. I dag er det de politiske aspektene som gjør boken mest aktuell, da ordboken viser at bosnisk språk har en lang tradisjon.

Mønneslands analyse av det bosniske språket viser at mange ord i den gamle ordboken er forbausende likt dagens bosniske språk. De siste hundreårene har bosnisk fått mange tyrkiske og orientalske låneord. På 1600-tallet var ikke låneord så vanlig. Mange av disse opprinnelige ordene har overlevd påvirkningene fra andre språk – og det i et språkområdet der det myldrer av ulike og konkurrerende språk.

Av Alf Øksdal
Publisert 10. apr. 2012 14:59 - Sist endret 26. nov. 2015 13:22