NARKOTRAFIKKENS SUBKULTURER I LATIN-AMERIKA

Nelson González-Ortega er redaktør for ny bok om økonomiske og geopolitiske realiteter og sosiokulturelle representasjoner av en ny etikk og estetikk i Colombia, Mexico og Brasil.

Om boken

Narkotrafikkens Subkulturer i Latin-Amerika samler studier med ulike tilnærminger og teoretiske perspektiver: økonomisk historie, sosiologi, statsvitenskap og litteratur. Boken tar sikte på å svare på spørsmål knyttet til produksjon, transport, forbruk og forbud / kriminalisering, samt offentlige holdninger til illegale rusmidler og deres sosiale representasjoner i litteratur, journalistikk, tv, film, arkitektur, religion og musikk i Colombia, Mexico og Brasil.

I dag er disse spørsmålene av stor interesse for både allmennheten og samfunnsforskere. Boken er en samling av artikler skrevet av samfunnsvitere, litteraturkritikere og romanforfattere fra Norge, Colombia, Mexico og Brasil.

Boken inneholder bidrag fra Nelson González-Ortega, ILOS, og Benedicte Bull, SUM,

 

Om redaktøren

Nelson González-Ortega

Publisert 21. okt. 2015 14:56 - Sist endret 26. nov. 2015 13:23