Syntaxe & Sémantique

Hans Petter Helland er redaktør på siste nummer av Syntaxe & Sémantique 15. Langues en contraste (Språk i kontrast)

Syntaxe & Sémantique

Om boken

Språk i kontrast. Alle bidragene i dette nummeret av S&S inneholder elementer av sammenlikning mellom minimum to språksystemer. Det kan dreie seg om lingvistiske fenomener som gjenfinnes i to eller flere språk (partisippkonstruksjoner i fransk og tysk, underordning med "que" i ulike stadier av fransk, subjektet i engelsk og norsk, massetermer i fransk og nederlandsk, negasjon over språkgrenser, uttrykk for framtid i fransk og italiensk og rompreposisjoner i fransk og norsk). Den komparative rammen er ikke bare deskriptiv Den gjør det mulig også å reise teoretiske problemstillinger enten spesifikt knyttet til syntaks, semantikk og pragmatikk eller mer generelt relatert til kognitive mekanismer i prosessering og tolkning av rompreposisjoner.

 

Les mer om forfatteren:

 

 

 

 

Publisert 17. feb. 2015 13:22 - Sist endret 17. feb. 2015 13:24