Rom, språk og metaforer

Ny bok om metaforer av Ljiljana Saric.

Jesenski i Turk

Om boken

Boken "Rom, språk og metaforer" presenterer enkelte resultater av forfatterens forskning fra de siste årene knyttet til romlige uttrykk i slaviske språk. De fleste analysene i boken ble gjort innen prosjektet "Space in South Slavic", som forfatteren har ledet i flere år.

Bokens teoretiske ramme er kognitiv lingvistikk – som i høy grad tar for seg betydningsaspekter ved språklige enheter som uttrykker spatiale relasjoner: prefikser, preposisjoner og bevegelsesverb. Semantisk analyse av slike enheter i bosnisk/kroatisk/serbisk er bokens hovedtema. Enkelte kapitler omtaler utvalgte prefikser og preposisjoner i bosnisk/kroatisk/serbisk og belyser ulike typer semantiske konstruksjoner de forekommer i. I analysene ble tilgjengelige korpora brukt. Spesiell oppmerksomhet blir gitt til semantiske nettverk som viser relasjoner mellom et sett konkrete og abstrakte betydninger og påpeker metaforiske utvidelser som knytter konkrete og abstrakte betydninger.

 

De fleste kognitivlingvistiske analyser blir publisert på engelsk: Denne boken er imidlertid skrevet på BKS, et lite språk på grunn av forfatterens ønske om å bidra til dette språkets terminologiutvikling på det kognitivlingvistiske feltet.

 

Les mer om forfatteren:

Publisert 19. jan. 2015 10:14 - Sist endret 30. aug. 2019 13:51