Faire Signe à Paris

Å leve sammen. Roland Barthes, individet og fellesskapet.

Om boka

En unik antologi der 32 forskere fra ulike nasjoner og fagfelt leverer høyst ulike essays om hva det vil si å leve sammen. Spørsmål knyttet til sameksistens, toleranse og fellesskap går parallelt med tanker om organisering av det individuelle livet. Linjene trekkes fra senantikkens eremittbevegelser og middelalderens klosterliv til vårt moderne levevis.

Utgangspunktet for boken er den franske tenkeren Roland Barthes og hans etterlatte manus til forelesningsserien «Hvordan leve sammen», som han holdt ved Collége de France i Paris våren 1977. Barthes bruker her et tredvetalls begreper tilknyttet utopien om et «idiorytmisk» liv, et liv der alle individuelle livsrytmer aksepteres.

I Å leve sammen blir Barthes’ utvalgte begreper tilført nye perspektiver og tverrfaglig omtale av forskere innen fagfelt som biologi, teologi, arkitektur, filosofi, statsvitenskap, medisin, litteraturvitenskap og sosialantropologi.

I løpet av den lange og brokete intellektuelle reisen vi inviteres med på, er vi blant annet innom et norsk asylmottak, indisk landsbyliv, det franske nasjonalbiblioteket, det hellige fjellet Athos, et post-apokalyptisk New York, en spansk tyrefektingsarena, et høyfjellssanatorium i Davos, en parisisk leiegård, et gatehjørne i Istanbul, latrinene i Ladakh, og Robinson Crusoes øde øy...

Bokens idé springer ut av et forskningsmiljø ved Institutt for områdestudier, litteratur og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Initiativtager og hovedredaktør er professor i litteraturvitenskap Knut Stene-Johansen, medredaktører er Christian Refsum og Johan Schimanski. Forord ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo.
 

Essays og forfattere

AKÈDIA/Akedia  • Kjersti Bale

 ANACHÔRÈSIS/Anakorese  • Knut Ove Eliassen

 ANIMAUX/Dyr  • Peter J. Meedom

 ATHOS/Klosterfjellet Athos  • Rolv Nøtvik Jakobsen

 AUTARCIE/Selvtilstrekkelighet  • Arne Melberg

 BANC/Stim  • Dag O. Hessen

 BÉGUINAGES/Beginerhus  • Thomas Fechner-Smarsly

 BUREAUCRATIE/Byråkrati  • Robert Pfaller

 CAUSE/Årsak  • Hilde Bondevik

 CHAMBRE/Rom  • Mari Lending

 CHEF/Leder  • Fredrik Engelstad

 CLÔTURE/Innhegning  • Mette Birkedal Bruun

 COLONIE/Koloni  • Iver B. Neumann

 COUPLAGE/Kobling  • Eivind Røssaak

 DISTANCE/Avstand  • Inga Bostad

 DOMESTIQUES/Tjenerskap  • Corina Stan

 ÉCOUTE/Lytting  • Christian Refsum

 ÉPONGE/Svamp  • Jennifer Friedlander

 ÉVÉNEMENT/Hendelse  • Hans Hauge

 FLEURS/Blomster  • Kaja Schjerven Mollerin

 IDIORYTHMIE/Idiorytmi  • Frederik Tygstrup

 MARGINALITÉS/Marginaliteter  • Eivind Tjønneland

 MONÔSIS/Monosis  • Svein Haugsgjerd

 NOMS/Navn  • Karin Gundersen

 NOURRITURE/Mat  • Knut Stene-Johansen

 PROXÉMIE/Proksemikk  • Reinhold Görling

 RECTANGLE/Rektangel  • Adrian Forty

 RÈGLE/Regel  • Stian Grøgaard

 SALETÉ/Skittenhet  • Thomas Hylland Eriksen

 UTOPIE/Utopi  • Tereza Kuldova

 XÉNITEIA/Utlendighet  • Johan Schimanski

VITA NOVA vs. BIOS PHILOSOPHIKOS: Roland Barthes og Michel Foucault  • Eric Marty

Om redaktørene

Knut Stene-Johansen

Christian Refsum

Johan Schimanski

 

 

Publisert 21. sep. 2016 16:49