La Présence de Mallarmé

Syns du Mallarmés diktverk er vanskelig å forstå? La Présence de Mallarmé gir innsiktsfulle lesninger som åpner diktverket for mange nye lesere.

Om boken

Ved siden av Baudelaire er kanskje Mallarmé Frankrikes viktigste dikter, og det til tross for at hans diktning regnes som svært vanskelig tilgjengelig. Ved å la Mallarmés persona slik den fremtrer i forfatterens diktverk spille hovedrollen gir Bakken imidlertid nyskapende lesninger som viser at dikteren på langt nær er så esoterisk som gjengs oppfatning vil ha det til. Bakken beskriver Mallarmés selvfremstilling og utforsker hvilken sentral rolle denne spiller i verket. Den oppmerksomme leser vil finne at dikterens persona er overalt i verket, og er nøkkel både til Mallarmés poetikk, retorikk og til hans politiske prosjekt.

Om forfatteren

Arild Michel Bakken er tidligere stipendiat ved ILOS. Han har en delt doktorgrad i fransk litteratur fra Universitetet i Oslo og Paris-Sorbonne.

 

 

 

 

Emneord: Mallarmé, Fransk litteratur, Selvfremstilling
Publisert 13. juli 2018 10:32 - Sist endret 13. juli 2018 12:51