Musikalsk nasjonsbygging ovenfra og nedenfra

En gjesteforelesning i forbindelse med boklanseringen av "A War of Songs", der medforfatterne Yngvar B. Steinholt (UiT) og Arve Hansen (UiT) gir eksempler på hvordan forverring av russisk-ukrainske relasjoner reflekteres i populærmusikken og populærmusikalsk praksis.

Noteark med russisk-ukrainsk tekst

Illustrasjon: Wikimedia

En anbefaling fra CSEES

Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) ønsker å gjøre oppmerksom på foredraget ved førsteamanuensis Yngvar Steinholt (UiT) og PhD-kandidat Arve Hansen (UiT), i forbindelse med lanseringen av deres bok "A War of Songs: Popular Music and Recent Russia-Ukraine Relations". I foredraget "Musikalsk nasjonsbygging ovenfra og nedenfra: Hymner fra Kreml og Majdan", gir medforfatterne eksempler på hvordan de senere årenes forverring av russisk-ukrainske relasjoner reflekteres i populærmusikken og populærmusikalsk praksis.

Politikk i populærmusikken

I 2000 gjeninnførte Russland Aleksandr Aleksandrovs sovjetiske nasjonalsang med ny tekst av Sergej Mikhalkov, medforfatter av teksten til den sovjetiske nasjonalsangen fra 1943. Russlands kontroversielle ny-gamle nasjonalsang møtte sterk motstand fra den russiske intelligentsiaen. Dette skyldtes både musikkens referanser til stalinismens høydepunkt og flere vage og motsetningsfylte passasjer i den nye teksten. Motstandernes misnøye ga opphav til en rekke parodier både i Russland og i andre tidligere sovjetstater, en praksis som skjøt ytterligere fart etter Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014 og den påfølgende krigen i Donbas.

Samtidig, mens demonstrasjonene på Majdan-plassen i Kyiv utviklet seg fra en pro-europeisk studentdemonstrasjon til et bredt folkelig opprør mot den sittende presidenten, fikk en gammel folkesang en ny samlende funksjon. Etter revolusjonen har sangen blitt et fast innslag i minnemarkeringer, både for de drepte Euromajdan-demonstrantene og for falne ukrainske soldater.

Hvor og når

Foredraget holdes mandag 13. mai kl. 12.15-14.00, seminarrom 7, P. A. Munchs hus. Alle interesserte ønskes velkommen.

Om innlederne

Arve Hansen er PhD-kandidat i russlandsstudier ved UiT – Norges arktiske universitet. Prosjektet hans omhandler forholdet mellom folkelige protester og offentlig rom i de østslaviske hovedstedene. Yngvar B. Steinholt er førsteamanuensis i russisk kultur ved Institutt for språk og kultur, UiT – Norges arktiske universitet. Sammen med Andrei Rogatchecski (UiT) og David-Emil Wickström (Pop-Akademie Baden-Württemberg) har de skrevet boka "A War of Songs".​

 

Publisert 9. mai 2019 14:16 - Sist endret 17. mars 2020 23:44