Åpning av Senter for slaviske og østeuropeiske studier med Iver Neumann

Den 15. mars har vi gleden av å ønske velkommen til åpningen av Senter for slaviske og østeuropeiske studier (CSEES) ved Universitetet i Oslo. På åpningen kommer den internasjonalt anerkjente Iver Neumann for å holde foredrag om Russlands- og Øst-Europaforskningen i Norge.

Detalj fra Isakskatedralen i Sankt Petersburg, Russland. Illustrasjon: Colourbox

Detalj fra Isakskatedralen i Sankt Petersburg, Russland. Illustrasjon: Colourbox

Sovjetunionens nabo

I de første etterkrigstiårene var Norge det eneste landet med grense mot Sovjetunionen uten et eget miljø for studiet av nabolandet. På 1980-tallet ble det opprettet et eget universitetsstudium med navn Øststatkunnskap, og miljøet som forsket på slavisk språk og kultur og på de østeuropeiske landene ble stadig mer profesjonalisert.

Etableringen av det nye Senteret for slaviske og østeuropeiske studier konsoliderer dette miljøet ytterligere, og ønsker å nå ut til et enda bredere publikum. Iver Neumann kåserer om utviklingen av slaviske og østeuropeiske studier i Norge, og legger vekt på hvordan de politiske konjunkturene har formet kunnskapsproduksjonen.

Hvor og når

Arrangementet vil finne sted i Store møterom i Georg Sverdrups hus på Blindern. Det vil bli servert kaffe, te og alkoholfri champagne. Vi håper dere vil komme og markere denne begivenheten med oss!

Om innlederen

Iver Neumann har doktorgrad i statsvitenskap fra Oxford University (1992), og avhandlingen ble utgitt på Routledge med tittelen Russia and the Idea of Europe (1996/2017). Han har også en doktorgrad i sosialantropologi fra Universitet i Oslo (2009) som ble publisert på Cornell University Press i 2012 under tittelen At Home with the diplomats.

Neumann har blant annet vært professor i Russlandsstudier ved UiO, forskingssjef og seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (1998-2018) og Montague Burton Professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics (2012-2017). Neumann har vunnet en rekke priser for forskningen sin. I dag jobber han som direktør for Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

Publisert 1. mars 2019 16:03 - Sist endret 14. juni 2019 11:15