English version of this page

Dissidenter i Øst-Europa, 1969-76

Forsker Kacper Szulecki forklarer hvilke faktorer som muliggjorde fremveksten av dissidens under kommunistperioden i Øst-Europa. Hva var dissidentenes budskap og hvordan ble de verdenskjente politiske stjerner?

Et svart-hvitt bilde av 10 østeuropeiske dissidenter.
Foto: AFP

Fra ukjente skikkelser til politiske stjerner

Da vestlige medier dekket rettssaken mot en gruppe sovjetiske intellektuelle mot slutten av 1960-tallet, var ordet "dissidenter" fortsatt et ferskt begrep. Ti år senere, ble "dissidenten" ansett som en ny type intellektuell – en politisk stjerne blant opposisjonen. Oppmerksomheten rundt østeuropeiske dissidenter satte vestens kritiske intellektuelle i skyggen, som selv forsøkte å påberope seg tittelen som dissidenter. Hva skjedde over denne tiårsperioden, og hvordan ble de nye verdenskjente politiske stjernene til?

Fremveksten av dissidentisme

Kacper Szulecki forklarer hvordan berømmelse i hjemlandet, transnasjonal anerkjennelse, samt en åpen og lovlig opposisjon fremmet fremveksten av dissidentisme. Dette hadde ikke vært mulig uten transnasjonal informasjonsflyt, muliggjort av nye kommunikasjonskanaler skapt av emigranter, teknologiske nyvinninger innenfor selvpublisering, samt et nytt, universelt "språk" om menneskerettigheter. Samlet, ga disse faktorene en karismatisk autoritet til "dissidenten", og styrket de som falt innunder denne kategorien i deres kamp mot autoritære regimer.

Hvor og når

Foredraget holdes fredag 25. oktober kl. 14.15, seminarrom 3, Sophus Bugges hus. Det vil bli servert kaffe og te. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Om innlederen

Kacper Szulecki er forsker ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Han har doktorgrad i samfunnsvitenskap fra Universität in Konstanz, og en mastergrad i statsvitenskap fra VU Amsterdam. Hans viktigste faglige interesse er energipolitikk og sikkerhet, men han har også studert sosiale bevegelser og dissidenter i Sentral-Europa. Han er (med)redaktør av Rethinking Order (Transcript, 2015), Cracking Borders, Rising Walls (Kultura Liberalna, 2016), og Energy Security in Europe (Palgrave 2017), samt medforfatter av den første monografien om den polske bevegelsen mot bruk av atomvåpen. Hans nyeste bok, Dissidents in Communist Central Europe, vil bli utgitt i oktober 2019.

Publisert 21. aug. 2019 23:13 - Sist endret 24. okt. 2019 15:46