English version of this page

Hverdagsliggjøring og monopolisering av nasjonsbegrepet i Russland

Førsteamanuensis J. Paul Goode skal holde foredrag om hvordan nasjonsbegrepet har blitt "banalisert" i den russiske hverdagen etter Sovjetunionens sammenbrudd.

President Putin står mellom to store flagg, og taler til en forsamling. Han er midt i bildet, og alle øynene er vendt mot ham.
Foto: The Kremlin

Hverdagsliggjøring av nasjonsbegrepet

En rekke styringsmakter fremmer et syn om at staten og nasjonen samsvarer med hverandre, der budskapet formidles som en hverdagslig sannhet. Det har imidlertid vært svært få forsøk på å forklare hvordan dette oppnås, eller hvordan denne prosessen skiller seg mellom demokratier og autokratier. På bakgrunn av dybdeintervjuer gjennomført i perioden 2014-2016, avdekkes en "banaliseringsprosess" som har pågått siden 1990-tallet. J. Paul Goode skal vurdere konsekvensene av denne prosessen for utviklingen av russisk politikk under president Vladimir Putin.

Hvor og når

Foredraget holdes tirsdag 22. oktober kl. 16.15, seminarrom 1, Sophus Bugges hus. Det vil bli servert kaffe og te. Arrangementet er åpent for alle interesserte. NB! Foredraget vil være på engelsk.

Om innlederen

J. Paul Goode er førsteamanuensis ved Universitetet i Bath. Hans viktigste faglige interesser er nasjonalisme, populisme og radikalisme. Han har publisert en rekke faglige artikler om regionalisme, nasjonalisme og autoritært styre i Russland i anerkjente tidsskrifter som Perspectives on Politics, Post-Soviet Affairs, Social Science Quarterly, Problems of Post-Communism og Europe-Asia Studies. Hans forskning har blitt støttet av Fulbright og IREX. I 2020 vil han tiltre som Research Fellow ved NYU Jordan Center for the Advanced Study of Russia. Han er også medredaktør av tidsskriftet Nationalities Papers, samt medlem av redaksjonsrådene til Nations and Nationalism, Russian Politics og Social Science Quarterly.

Arrangører

Senter for slaviske og østeuropeiske studier i samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

Publisert 9. okt. 2019 15:13 - Sist endret 18. okt. 2019 10:47