English version of this page

Omvendt integrasjon: En rekonstruksjon av ungarsk som det sosiale språk i sosialistiske Jugoslavia

Konseptet der minoritetsspråklige lærer flertallets språk blir tatt for gitt i nasjonalstater - omvendt praksis er imidlertid et sjeldent fenomen. I dette foredraget diskuterer Marija Mandić og Krisztina Rácz omvendt integrasjon.

Det ungarske flagg veiver i vinden.
Foto: Amnesty International

Minoritetspråk som pensum

Faget "Ungarsk som det sosiale språk" ble innført i skolesystemet i Vojvodina (Serbia) på starten av 1970-tallet. Dette skjedde samtidig som andre minoritetsspråk ble introdusert som pensum i Jugoslavia, og gjaldt områder der flertallet av elevene brukte det serbokroatiske språk, men der minoritetsspråklige var bosatt i et større antall.

Målet med omvendt integrasjon

Ungarsk som det sosiale språk var en del av undervisningen i Vojvodina i to tiår, før det ble fjernet på starten av 1990-tallet etter at Milošević kom til makten. Vojvodinas særegne språk- og utdanningspolitikk ble deretter underordnet sentralisert, serbisk lovgivning. Foredraget vil i den forbindelse diskutere det funksjonelle og ideologiske innholdet, samt målene med, et slikt minoritetsspråklig fag.

Hvor og når

Foredraget holdes fredag 13. september kl. 14.15-16.00, seminarrom 3, Sophus Bugges hus. Det vil bli servert kaffe og te. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Om innlederne

Marija Mandić er seniorforsker ved Institute for Balkan Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts. Hun har doktorgrad i lingvistikk fra Universitetet i Beograd. Hennes viktigste faglige interesser er språklig antropologi, Balkanstudier, nasjonalitet, migrasjon og kollektive minner. Hennes monografi Discourse and Ethnic Identity: the Case of the Serbs from Hungary ble publisert i 2014.

Krisztina Rácz har en grad i sosiologi og sosialantropologi fra Central European University i Budapest, samt en tverrfaglig doktorgrad fra Universitetet i Ljubljana. Hun er postdoktor ved ILOS, Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser dreier seg rundt flerspråklighet, minoriteter og språkbruk.

Publisert 26. aug. 2019 12:16 - Sist endret 29. aug. 2019 16:00