English version of this page

Russisk avantgardelitteratur

Førsteamanuensis Harsha Rams foredrag "The Utopian Geopoetics of the Russian Avant-Garde" tar for seg arbeidet til den futuristiske dikteren Velimir Khlebnikov og den konstruktivistiske kunstneren Vladimir Tatlin.

Russisk tekst på gul bakgrunn med blant annet ordet "Zangezi" fremhevet.
Foto: NYU Jordan Russia Center

Khlebnikov og Tatlins utopisme

Den utopiske stilen til russisk avantgarde har lenge blitt ansett som et sentralt trekk ved kulturproduksjonen under Sovjetunionens tidligste fase. I sitt foredrag dykker Harsha Ram dypere inn i denne diskusjonen, ved å fokusere på Khlebnikovs Gesamtkunstwerk Zangezi (1922) og Tatlins iscenesettelse av skuespillet i Petrograd i 1923. 

Ved siden av Tatlins ufullendte monument til den Tredje Internasjonalen, er Khlebnikovs Zangezi kanskje et av de beste eksemplene på utopisk, estetisk internasjonalisme, som i sin tid søkte å bryte både språklige og romlige grenser.

Hvor og når

Foredraget holdes 4. juni kl. 14.15 i Klubben, Georg Sverdrups hus. Det vil bli servert te og kaffe. Arrangementet er åpent for alle interesserte. NB! Foredraget vil være på engelsk.

Om innlederen

Harsha Ram er førsteamanuensis i slaviske språk og litteratur samt komparativ litteratur ved University of California, Berkeley. Han har skrevet "The Imperial Sublime. A Russian Poetics of Empire" (2003) og jobber fortiden med to bokprosjekter: "The Scale of Culture. Empire, Nation, City and the Russian-Georgian Encounter, a cultural history of Russian-Georgian relations over the span of the nineteenth and early twentieth centuries", samt et prosjekt om den russiske revolusjonen og verdenslitteraturen, som dette foredraget baserer seg på.

Publisert 16. mai 2019 21:35 - Sist endret 14. juni 2019 11:33