Russlands kontroll over Tsjetsjenia

Forsker Julie Wilhelmsen (NUPI) presenterer sin analyse av hvordan Moskva har klart å få kontroll over utbryterrepublikken Tsjetsjenia siden slutten på den andre Tsjetsjenia-krigen i 2002.

Putin og Kadyrov i samtale. Illustrasjon: WIkimedia.

Putin og Kadyrov. Illustrasjon: Wikimedia

Putins relasjon til Kadyrov

Wilhelmsen argumenterer for at Moskvas kontroll er tuftet på en personlig relasjon mellom Vladimir Putin og Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov, som er sterkt preget av tsjetsjenske slektskapstradisjoner. Formelle føderale institusjoner og aktører har liten eller ingen jurisdiksjon i denne russiske republikken. Moskvas særegne og svake styre over Tsjetsjenia er ikke bare veldig forskjellig fra Moskvas styre over de andre republikkene i Russland – det reiser også spørsmål rundt muligheten for å kontrollere Kadyrovs Tsjetsjenia i fremtiden.

Hvor og når

Foredraget holdes 10. mai kl. 14.15 på møterom 1259 Abels utsikt (12. etg), Niels Henrik Abels hus. Det vil bli servert kaffe og te. Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Om innlederen

Julie Wilhelmsen er seniorforsker ved NUPI. Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. De to Tsjetsjenia-krigene etter Sovjetunionens fall har vært sentrale tema i Wilhelmsens forskning. Wilhelmsen er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om internasjonal politikk, og var i 2012-2016 medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk. I 2014-2015 var hun medlem av regjeringens Ekspertgruppe for forsvaret av Norge.

Publisert 2. mai 2019 11:42 - Sist endret 11. juni 2019 15:01