English version of this page

Russisk urfolkslitteratur: Jurij Rytkheu

Førsteamanuensis Audun Johannes Mørch skal snakke om russisk urfolkslitteratur, med utgangspunkt i verkene til den tsjuktsjiske forfatteren Jurij Rytkheu (1930-2008).

En tsjuktsjisk kvinne spiller på et tradisjonelt instrument.

En tsjuktsjisk strupesanger i tradisjonell drakt.

Foto: Hans Petter Sørensen

En språklig barriere

Hvis vi sammenligner russisk urfolkslitteratur med tilsvarende fenomener, oppdager vi fort at litteraturen ofte er skrevet på urbefolkningens eget språk. Siden få litteraturvitere behersker disse språkene, har resultatet blitt at denne litteraturen i svært liten grad er studert av forskere og kritikere. Slavister eller russister må lese denne litteraturen i russisk oversettelse, som medfører at man må studere verkene på en annen måte, og utvikle en annen metodikk. Annerledes stiller det seg verkene til den tsjuktsjiske forfatteren Jurij Rytkheu (1930-2008). Etter å ha skrevet noen få mindre verker på sitt morsmål, gikk han over til å skrive originalt på russisk. Dette har gjort det mulig for Mørch å studere hans verker mer inngående.

Det tsjuktsjiske univers

Målet med Rytkheu-prosjektet har vært å forstå hans fiktive univers, og i forlengelsen av dette, det tsjuktsjiske universet. I sitt foredrag, vil Mørch geleide oss gjennom både sjamanisme, mystikk, tundraen, ishavet og polarhimmelen, samt møtet mellom den tsjuktsjiske urfolkskulturen og den moderne russiske (senere sovjetiske) kulturen. Publikum vil få innblikk i hvordan det tradisjonelle tsjuktsjiske verdensbildet kan representere en viten om mennesket og dets plass i naturen som har gått tapt i den siviliserte verden, og som kan være av stor verdi for oss i dag – ikke minst fra en økologisk synsvinkel. Heri ligger også kanskje den viktigste årsaken til at det er viktig å lese urfolkslitteratur generelt.

Hvor og når

Foredraget holdes fredag den 31. januar kl. 14.15, Stort møterom, Georg Sverdrups hus. Det vil bli servert kaffe og te. Arrangementet krever påmelding, men er åpent for alle interesserte.

Påmelding til arrangement

Om innlederen

Audun Johannes Mørch er førsteamanuensis ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk på Universitetet i Oslo. Hans akademiske interesser er russisk litteratur fra flere epoker, deriblant russisk urfolkslitteratur, som var temaet i hans seneste publikasjon: Between the Primordial, the Modern and the Post-Modern: The Chukchi Writer Yuri Rytkheu (2017). 

Publisert 2. des. 2019 21:29 - Sist endret 19. jan. 2020 22:13