English version of this page

The state of mind: transformation of public opinion in Russia, 2018-2021

Foredrag ved Ekaterina Schulman

Bilde av Ekaterina Schulman

Ekaterina Schulman, foto: Wikimedia

I dette foredraget beskriver Schulman russiske holdninger som kommer til uttrykk i meningsmålinger, ulike typer sosiologiske data og i politisk adferd; valg og protester. Hun skisserer endringene som fant sted fra 2016-2017 til 2018 da de første proteststemmene ble avgitt i de lokale valgene. Hun ser videre på effektene av presidentvalget i 2018, pensjonsreformen, protestene i 2019, grunnlovstilleggene, og av masseprotestene og parlamentsvalget i 2021. Effektene av covid-restriksjonene tematiseres også. Endringene blir satt i en bredere kontekst knyttet til makt- og generasjonsendringer på 2020-tallet, og verdiendringener som påvirker det russiske samfunnets oppfatninger av seg selv og av verden utenfor. I hvor stor grad er det relevant å snakke om "det russiske samfunn" som sådan? Hvilke regionale ulikheter og generasjonsforskjeller finner vi? Hvordan kan man beskrive russiske "proto-parti-grupper" og generelle verdier, og hvordan vil disse samsvare med folks politiske adferd i nærmeste framtid?

Ekaterina Schulman er statsviter med spesialisering i rettsprosesser, parlamentarisme og beslutningsprosesser i hybride politiske regimer. Hun er førsteammanuensis ved Institutt for offentlig politikk ved Det russiske presidentakademiet for nasjonaløkonomi og offentlig administrasjon i Moskva og ved Moskvas institutt for samfunnsforskning og økonomi, samt tilknyttet Chatham house. Fra desember 2018 til oktober 2019 var hun medlem av presidentrådet for det sivile samfunn og menneskerettigheter.

Sschulmann er forfatter av bøkene Legislation as a Political Process and Practical Politology: a Guide to the Contact with Reality (artikkelsamling), og medforfatter av The New Autocracy: Information, Politics, and Policy in Putin's Russia (Brookings Institution Press 2018), Daniel Treisman (ed.). Hun bidrar regelmessig til avisen  Vedomosti newspaper, The New Times magazine, og onlinemedier som republic.ruColta.ruCarnegie.ru, og andre. Hun leder et ukentlig program på radiostasjonen  Echo Moskvy som populariserer statsvitenskapelig terminologi og begreper. Hun har tidligere jobbet i offentlig forvaltning og fungert som ekspert i Den russiske statsdumaens analytiske avdeling, samt jobbet i et konsultentselskap.

 

 

 

Publisert 25. nov. 2021 15:00 - Sist endret 30. nov. 2021 15:16