English version of this page

Det blinde ikonet. Varlam Sjalamov og hans fortellinger fra Kolyma.

Velkommen til foredrag av Fabian Heffermehl! Foredraget vil holdes på engelsk.

Bildet kan inneholde: troppen, gest, militær person, gjøre, mannskap.

 

Kolyma Tales av Varlam Shalamov

I denne presentasjonen vil Fabian Heffermehl ta for seg ansikt og ansiktsløshet i verkene til den russiske forfatteren og Gulag-overlevende Varlam Sjalamov. I den klassiske russiske litteraturen (f.eks. Dostojevskij, Tolstoj) fungerer ansiktet som en 'inngang ' til den litterære figurens indre liv. Middelalderikonet av Kristi lidende og blodige ansikt fungerer som et teologisk medium.

Sjalamov derimot utfordrer ansiktets representative funksjoner. I stedet fremmer hans skriveteknikk en form for ansiktsløshet og taktil følelse fra kroppens innside. Sjalamovs tilnærming til ansikt og kropp stammer først og fremst fra hans Gulag-erfaring, som et skjørt og 'porøst jeg'. Ansiktsløshet kan også spores tilbake til den russiske avantgardens kunstneriske praksis, som Sjalamov ble kjent med på 1920-tallet.

Vel møtt! 

Publisert 18. sep. 2021 10:42 - Sist endret 13. okt. 2021 22:34