English version of this page

Regionale konsekvenser av politiske reformer i Ukraina

Tre forskere fra NIBR/Oslomet holder foredrag om hvordan etnisitet, språk og regional-lokal identitet virker i sammenheng med politsk reform i Ukraina. 

Prosjektet "Accommodation of Regional Diversity in Ukraine" (ARDU) hadde oppstart i 2018 og ledes av forsker Aadne Aasland ved NIBR/Oslomet. ARDU undersøker hvordan etnisitet, språk og regional-lokal identitet virker i sammenheng med politisk reform i Ukraina. Prosjektets hovedmål er å finne ut i hvilken grad, og hvordan den nåværende ukrainske politikken for desentralisering, utdanning og språk påvirker sosial samhørighet blant etnokulturelle grupper i de to svært forskjellige grenseregionene Kharkiv og Tsjernivtsi. 

På dette arrangementet vil tre forskere tilknyttet prosjektet ved NIBR/OsloMet holde hvert sitt foredrag som på uilke måter belyser regional politisk reform i Ukraina.

Program

  • Aadne Aasland, Forsker NIBR/OsloMet: Håndtering av regional diversitet i ukrainsk reformpolitikk
  • Marthe Handaa Myhre, Forsker NIBR/OsloMet: Den ukrainske udanningsreformen og språk i skolen 
  • Jørn Holm-Hansen, Forsker NIBR/OsloMet: En føderal løsning på Ukrainas regionale spenninger? 
  • Q&A

Hvor og når

Arrangementet holdes som et webinar via Zoom.  

Arrangementets Facebook-side finner du her

 

Publisert 23. okt. 2020 12:23 - Sist endret 4. aug. 2022 09:18