Utlysninger

Sist endret 24. mai 2019 14:16 av Kari Øverby

Gjennom FRIPROs FRIHUMSAM-utlysning kan du søke om støtte til forskerprosjekt, forskerprosjekt for yngre forskertalenter, mobilitetsstipend samt forskningsarrangement. NFRs søknadsfrist er 25. mai 2016.

Sist endret 20. des. 2017 14:39 av Kirsti Sellevold