Utlysninger

Sist endret 24. mai 2019 14:16 av Kari Øverby

Gjennom FRIPROs FRIHUMSAM-utlysning kan du søke om støtte til forskerprosjekt, forskerprosjekt for yngre forskertalenter, mobilitetsstipend samt forskningsarrangement. NFRs søknadsfrist er 25. mai 2016.

Sist endret 20. des. 2017 14:39 av Kirsti Sellevold
Sist endret 27. jan. 2020 13:24 av Randall J. Stephens

Johan, Karen, Sarah og Kirsti inviterer til oppfølgingsmøte etter fjorårets søknadsrunde til Forskningsrådet.  

Hvordan opplevde du søknadsprosessen, hva tenker du om evalueringen, vil du søke på nytt, osv., er mulige temaer.  

I tabellen under finner du forslag til møtetidspunkter. Registrer navnet ditt på et tidspunkt som passer deg.  

Møtested: Johans kontor (NT, 9 et, rom 933)