Vi forsker på: Litteratur

I Norges største miljø for forskning på litteratur undersøker vi litterære problemstillinger som krysser språklige og nasjonale skillelinjer, og som ofte belyses gjennom komparative studier.

I tillegg til å studere verdenslitteraturen, går vi også i dybden på mange nasjonallitteraturer, særlig litteraturene på

 • engelsk
 • fransk
 • polsk
 • russisk
 • spansk
 • tsjekkisk
 • tysk

Våre forskere bidrar til å utvikle ulike litteraturteorier, f.eks. narratologi (fortellerteori) og hermeneutikk (fortolkningsteori). I tett sammenheng med teoretisk orienterte studier analyserer vi litterære tekster, forfatterskaper, tematikker, litterære virkemidler, sjangerer, retninger og epoker.

Litteraturforskerne på ILOS arbeider sammen om å undersøke forholdet mellom litteratur og

 • helse
 • kjønn
 • empati
 • nasjonal identitet og grenser
 • oversettelse
 • rettigheter

I tillegg har litteraturforskerne på ILOS kompetanse på litteratur og: estetikk, etikk, film, humor, litteraturens materielle former, livsvitenskap, religion, retorikk, tegneserier og økonomi.

Forskningsprosjekter

Publisert 2. mai 2016 00:00 - Sist endret 11. jan. 2018 11:38