Vi forsker på: Polsk

Polsk (język polski, polszczyzna) er det offisielle språket i Polen.

Polsk hører til de slaviske språkene i den indoeuropeiske språkfamilien og skrives med latinske bokstaver. Sammen med tsjekkisk, slovakisk og sorbisk danner polsk den vestslaviske språkgruppen.

Polsk var tidligere utbredt i Sentral- og Øst-Europa, først og fremst på grunn den mektige innflytelsen av Det polsk-litauiske samveldet (1569-1795).

I dag har ikke språket like stor innflytelse utenfor Polen, på grunn av det russiske språkets dominans. I tilgrensende land som Ukraina, Hviterussland, Litauen, Tsjekkia og Tyskland er polsk et minoritetsspråk.

Språket har i århundrer hatt en betydelig litteratur. Det anslås at rundt 50 millioner mennesker verden over snakker polsk.

Opp gjennom tidene har språket tatt opp latinske, franske og tyske lånord, og etter kommunismens fall har mange engelske ord kommet inn i språket.

Forskning innen feltet undersøker også endringer i polsk kultur og historie, særlig hvordan de avspeiler seg i ulike tekster, litterære såvel som politiske.

Publisert 22. nov. 2010 13:41 - Sist endret 19. juni 2017 11:23