Vi forsker på: Russland

Russland er godt synlig på globusen som verdens største land, nesten dobbelt så stort som nummer to, Canada.

Hele 14 land - fra Norge til Nord-Korea har felles landegrenser med Russland, mens Japan og USA har felles havgrense med landet.

Russland står på mange måter med ei bein i Europa og et bein i Asia. Dette enorme riket strekker seg fra Østersjøen i vest til Stillehavet i øst; fra Nordishavet i nord til Svartehavet i sør.

I forhold til størrelsen er folketallet litt mer beskjedent, med litt over 140 millioner innbyggere. De fleste av disse bor i den europeiske delen av landet.

Forbindelsene mellom Norge og Russland er nære og gode, og samhandelen er i kraftig vekst.

Etter at mongolene invaderte Kiev på 1200-tallet, vokste Moskva fram som et mektig fyrstedømme. Riket ekspanderte i de følgende 500 årene og ble i 1721 omdøpt til det russiske imperiet av Peter den store. På dette tidspunktet var Russland en europeisk stormakt.

"Fra revolusjonen i 1917 var Russland styrt av kommunistene (fra 1922 som en del av Sovjetunionen). Sovjetunionen led spesielt under Josef Stalins diktatoriske styre (1924-1953).

Etter flere år med indre ustabilitet ble Sovjetunionen oppløst i 1991.

Russland har siden gjennomgått omfattende reformer, og har blitt Sovjetunionens politiske, økonomiske og militære arvtager. Landet ble i 1997 medlem av G8-gruppen som en av verdens største økonomier.

Se også forskningskategorien Russisk.

Forskningsprosjekter

Publisert 22. nov. 2010 13:50 - Sist endret 17. nov. 2016 09:28