Vi forsker på: Storbritannia

Storbritannia har satt et stort avtrykk på verden i kraft av det engelske språket og litteraturen, det britiske imperiet, den industrielle revolusjonen og det politiske systemet vi kjenner som parlamentarisme.

Historisk sett var Storbritannia en ledende stormakt i Europa og verden. I dag er landet en middels stor makt i Europa med en mer uavklart rolle internasjonalt.

Storbritannia er en union av flere land, hvor ett av landene, England, dominerer både i kraft av befolkning og ressurser, og forholdet mellom medlemmene av unionen har historisk sett utgjort et spenningsmoment i den britiske statsdannelsen.

I dag er spørsmålet om unionens framtid særlig knyttet til Skottland og uavhengighetsbevegelsen der, til diskusjonen om hvordan den britiske staten skal organiseres i framtiden – skal man innføre en føderal statsstruktur og en kodifisert grunnlov? – og til temaet britisk identitet. Eksisterer det fortsatt en felles og samlende britisk identitet?

Historisk sett har litteraturen spilt en vesentlig rolle som nasjonsbygger, fra Shakespeare og framover. Men denne rike litterære tradisjonen har også bidratt til å komplisere slike overordnede fortellinger. Ikke minst har britiske forfattere med bakgrunn fra ulike deler av det tidligere imperiet de siste tiårene gitt sentrale bidrag til den såkalte «verdenslitteraturen».

Storbritannia-forskerne ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) arbeider med ulike aspekter av britisk historie, litteratur og samfunnsforhold i dag, men vi besitter en særlig kompetanse på den historiske perioden fra og med Renessansen til ca 1900.

Sentrale temaer innenfor denne perioden er:

  • partipolitikk i første halvdel av 1700-tallet
  • britisk identitet og lojalitet til den britiske staten i Skottland på slutten av 1700-tallet
  • kapervirksomhet, diplomati og folkerett under de franske revolusjonskrigene og Napoleonskrigene

På litteraturfeltet forsker vi spesielt på den klassiske litteraturen og retorikkens betydning for utviklingen av den engelske litterære kanon:

  • bokhistorie
  • resepsjonshistorie
  • trykkekultur
  • modernistisk litteratur
  • forholdet mellom litteratur og vitenskap

Forskningsprosjekter:

Publisert 23. juni 2015 15:12 - Sist endret 16. des. 2015 11:48