Vi forsker på: Tsjekkisk

Tsjekkisk er et slavisk språk som brukes av rundt 12 millioner mennesker, de fleste i Tsjekkia der tsjekkisk er det viktigste språket.

Forskning innen tsjekkisk ved ILOS angår både språk, litteratur og historie og samfunnsforhold i Tsjekkia. Forskning på språket gir dypere innsikt i hvordan tsjekkisk har utviklet seg over tid, i ulike former for kommunikasjon, som litteraturens og sakprosaens viktigste medium, og som en markør for nasjonal og annen selvforståelse.

Tsjekkisk (čeština) er nært beslektet med slovakisk, og derfor kan tsjekkiskspråklige og slovakiskspråklige forstå hverandre uten vanskeligheter.

Tsjekkisk bruker det latinske alfabetet med diakritiske tegn (spesielle tegn som er plassert over eller under en bokstav for å markere spesielle lyder). Selve prinsippet for skriften med de diakritiske tegnene ble innført av den religiøse reformatoren Jan Hus på 1400-tallet. Prinsippet for alfabetet brukes også i andre slaviske språk.

Tsjekkisk har sju kasus og mange bøyningsendelser. Språket har alltid trykk på første stavelse i ordet.

Ordforrådet har mye til felles med de øvrige slaviske språkene, men det har også lån fra særlig tysk og i dag også fra engelsk.

Det er store forskjeller mellom tale- og skriftspråk i moderne tsjekkisk.

Siden middelalderen har tsjekkisk utviklet seg til et kulturspråk av høy rang, med en rik litterær tradisjon. Det finnes også en rik forskningstradisjon innen språk og litteratur.

Publisert 22. nov. 2010 14:04 - Sist endret 29. apr. 2016 15:59