Vi forsker på: Tysk

Tysk er et av de største språkene i Europa, og et sentralt språk innen europeisk kultur, politikk og handel. I norsk skole er tysk det mest utbredte annet fremmedspråk.

Tysk er et germansk språk som hører til den vestgermanske språkgruppen i den indoeuropeiske språkfamilien.

Over 100 millioner mennesker har tysk som morsmål. Tyskland, Østerrike og Sveits har de største tysktalende befolkningene. Tysk er også meget utbredt som fremmedspråk med rundt 20 milloner brukere verden over.

Germanere er samlebetegnelse for flere folk og stammer av språklig beslektede indoeuropeere som skilte seg ut fra folkegruppene omkring. Germanske språk har fra gammelt av har vært talt i Sentral-Europa, Skandinavia og på Island.

Germansk deles tradisjonelt i tre hovedgrupper: nordgermansk i Skandinavia og på Island, vestgermansk (av og til også kalt sørgermansk), som omfatter de moderne språkene tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk og deres historiske forstadier, og den utdødde gruppen av østgermanske språk, som bestod av gotisk og språkene og dialektene til burgundere, vandaler, gepider og heruler.

Ved å sammenligne de eldste kjente språklige minnesmerkene fra de forskjellige overleverte germanske språk kan man føre disse språkene tilbake til en form som i alminnelighet kalles urgermansk.

Ordforrådet omfatter påfallende mange elementer (anslagsvis ca. 30 %) som ikke gjenfinnes i andre indoeuropeiske språk. I århundrene før Kristus ble germansk noe påvirket av keltisk, i romertiden og senere av latin og romanske språk, særlig fransk.

Moderne tysk betegnes som høytysk. Forskning og studier på feltet omfatter språk, litteratur og kultur i de tysktalende land.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 22. nov. 2010 14:38 - Sist endret 14. des. 2018 14:34