Vi forsker på: USA

USA har enorm vitalitet og påvirkningskraft - politisk, økonomisk og kulturelt. Forskerne på Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk har særlig kompetanse på den moderne amerikanske kulturen, ikke minst litteraturen.

Vi arbeider med et bredt spekter av moderne amerikansk litteratur og andre viktige tekster, og med teorier om blant annet kjønn, seksualitet, rase, etnisitet, minoriteter, klasse,  funksjonshemming ("disability"), sykdom, miljø og animalitet ("animality") som er utviklet for å studere tenkemåter i det amerikanske samfunnet. Samtidig er vi opptatt av film, tegneserier og jazz som andre viktige innfallsporter til å forstå det moderne USA.

Forskingsprosjekt

Litteratur, rettigheter og forestilte fellesskap

 

 

Publisert 29. apr. 2016 16:10 - Sist endret 5. des. 2017 09:40