Informasjon om studentmidler ved ILOS

ILOS setter hvert år av en fast pott med midler som skal komme studentene til gode. Alle våre studenter, foreninger, utvalg og ansatte kan søke på disse midlene.

Hva kan du søke støtte til?

Hvem kan søke?

Vi lyser ut midler til alle programstudenter ved ILOS, studenter på Lektorprogrammet med ILOS-fordypning og studentforeninger og -utvalg tilknyttet instituttet. Se de ulike kategoriene for mer informasjon.

Ansatte kan også søke om faglig-sosiale midler til aktiviteter som kommer studenter til gode, for eksempel honorar til gjesteforelesere eller mat til sammenkomster.

Hvordan søke? Hva er søknadsfristen?

Klikk på lenkene i listen over for søknadsskjema og mer informasjon.

Emneord: faglig-sosiale midler, faglige midler, reisestøtte, driftsstøtte
Publisert 9. okt. 2014 15:14 - Sist endret 29. juni 2021 15:08