Drift- og trykkestøtte

ILOS setter av midler til drift- og trykkestøtte for de studentdrevne tidsskriftene på instituttet.

Hvordan fungerer det?

Hvert enkelt studenttidsskrift søker ILOS om trykkestøtte.

Tidsskrifter som får søknaden helt eller delvis innvilget, kan EHF-fakturere ILOS for det avtalte beløpet.

Hvordan søke?

Søknaden må inneholde et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter.

Søknadsfristene er 1. desember for midler til vårsemesteret og 1. juni for midler til høstsemesteret. 

Søknadene behandles samlet etter hver søknadsfrist. Hvis det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan andre søknader vurderes løpende.

Søk om midler

Hvordan få støtten?

Merk EHF-fakturaen tydelig med koststed 14300000 (dette gjør at fakturaen når frem til ILOS og ikke blir sendt i retur), og følg så disse instruksjonene.

Send fakturaen snarlig etter at dere har fått innvilget trykkestøtte.

Usikker på EHF-fakturering? SiO Foreninger sitt kurs om økonomi for studentforeninger dekker dette.

Ved årets slutt, må tidsskriftet sende fullstendig regnskap for året til ILOS (ved Ragnhild N. Førland).

Trenger dere mer penger?

ILOS får mange søknader hvert semester og kan ikke alltid innvilge alle søknadene i sin helhet. Husk at dere kan søke om andre midler i tillegg! Se ressurssiden for studentforeninger for tips.

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, refusjon og faktura kan rettes til Ragnhild N. Førland.

Publisert 7. jan. 2015 14:14 - Sist endret 15. des. 2021 14:52