Drift- og trykkestøtte

ILOS setter av midler til drift- og trykkestøtte for de studentdrevne tidsskriftene på instituttet.

Hvordan fungerer det?

Hvert enkelt studenttidsskrift søker om trykkestøtte til de fastsatte fristene.

Hvis tidsskriftet får søknaden helt eller delvis innvilget, kan de fakturere instituttet for det avtalte beløpet.

Hvis et studenttidsskrift ikke kan fakturere, kan støtten også gis som refusjon av utlegg. Refusjon av utlegg kan kun gjøres mot originalkvitteringer og kontoutskrift som bekreftelse på at trykkeriregningen er betalt. Det gjør ingenting om trykkeriregningen er større enn trykkestøtten.

Hvordan søke?

Søk her. Søknaden må inneholde et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter.

Søknader for høsten 2020 behandles løpende.

Søknadene behandles samlet etter hver søknadsfrist. Hvis det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan andre søknader vurderes løpende.

Hvordan få støtten?

Fakturere

Merk fakturaen tydelig med referansen 143401 + Høyem (dette gjør at fakturaen når frem til ILOS og ikke blir sendt i retur), og følg så disse instruksjonene.

Ved årets slutt, må tidsskriftet sende fullstendig regnskap for året til ILOS (ved Anna K. Høyem).

Refusjon

Tidsskriftet må sende inn refusjonskjema og originalkvitteringer til Anna K. Høyem senest innen utgangen av det aktuelle semesteret.

UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgiftene. Dokumentasjonen må tydelig vise

  1. betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
  2. betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt

Trenger dere mer penger?

ILOS får mange søknader hvert semester og kan ikke alltid innvilge alle søknadene i sin helhet. Husk at dere kan søke om andre midler i tillegg! Se ressurssiden for studentforeninger for tips.

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, refusjon og faktura kan rettes til Anna K. Høyem.

Publisert 7. jan. 2015 14:14 - Sist endret 8. juli 2020 15:56