Faglig-sosiale arrangementer

Du kan søke om faglig-sosiale midler hvis du for eksempel vil arrangere lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler

  1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på instituttets studieprogrammer.
  2. Arrangementer som har et klart faglig innhold, gis prioritet fremfor arrangementer som ikke har det.
  3. Faglig-sosiale midler kan ikke benyttes til kjøp av alkohol.

Hvordan søke

Lag en plan for hva du vil arrangere. Søknaden må inneholde en beskrivelse av arrangementet/prosjektet, målgruppen og et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter.

Søknadsfristene er 1. desember for midler til vårsemesteret og 1. juni for midler til høstsemesteret.

Søknadene behandles samlet etter hver søknadsfrist. Hvis det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan andre søknader vurderes løpende.

  • Er du med i en studentforening og skal søke om midler på foreningens vegne? Les utlysnings-e-posten som foreningen har fått før du søker og sjekk gjerne ressurssiden for studentforeninger på ILOS.
  • Skal du søke om penger til mat, f.eks. en frokost eller en lunsj? Vi innvilger generelle satser på inntil 80 kr per person for frokost og inntil 120 kroner per person for lunsj eller middag.
  • Er du ansatt på ILOS og vil søke om midler til en studietur? Du kan søke om faglig-sosiale midler til å få dekket utgifter til aktiviteter og ekskursjoner på turen. Men du må søke om studiekvalitetsmidler for å dekke egen reise og opphold.

Søk om midler

Hvordan bruke midlene

  1. Er du student eller med i en studentforening? Sjekk ressurssiden for studentforeninger ved ILOS eller informasjon for studenttidsskrifter.
  2. Er du student og har fått innvilget reisestøtte? Sjekk fremgangsmåten for studentrefusjoner.
  3. Er du ansatt og har fått innvilget midler til en vare eller tjeneste som omfattes av UiOs rammeavtaler? Da bestiller ILOS dette og betaler faktura direkte fra leverandøren. Avtales i forkant.

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, tildeling og bruk av midlene kan rettes til Ragnhild N. Førland.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 21. juni 2022 11:53