Faglig-sosiale arrangementer

Du kan søke om faglig-sosiale midler hvis du for eksempel vil arrangere lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler

 1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på instituttets studieprogrammer.
 2. Arrangementer som har et klart faglig innhold, gis prioritet fremfor arrangementer som ikke har det.
 3. Faglig-sosiale midler kan ikke benyttes til kjøp av alkohol.

Hvordan søke

Lag en plan for hva du vil arrangere, og send inn en søknad. Søknaden må inneholde beskrivelse av arrangementet/prosjektet, målgruppen og et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter.

 • Er du med i en studentforening og skal søke om midler på forenuingens vegne? Les utlysnings-e-posten som foreningen har fått før du søker og sjekk gjerne ressurssiden for studentforeninger på ILOS.
 • Skal du søke om penger til mat, f.eks. en frokost eller en lunsj? Vi innvilger generelle satser på inntil 80 kr per person for frokost og inntil 120 kroner per person for lunsj eller middag.
 • Er du ansatt på ILOS og vil søke om midler til en studietur? Du kan søke om faglig-sosiale midler til å få dekket utgifter til aktiviteter og ekskursjoner på turen. Men du må søke om studiekvalitetsmidler for å dekke egen reise og opphold.

Søknader for høsten 2020 vurderes løpende.

Alle søknadene behandles samlet etter semesterets frist. 

Er det budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Hvordan bruke midlene

 1. Er du med i en studentforening? Sjekk ressurssiden for studentforeninger ved ILOS eller informasjon for studenttidsskrifter.
 2. Er du student og har fått innvilget reisestøtte? Sjekk fremgangsmåten for studentrefusjoner.
 3. Er du ansatt og har
  • ...lagt ut for studentene dine på et faglig-sosialt arrangment? Da må du bruke HR-portalen for å få beløpet refundert.
  • ...fått innvilget midler til en vare eller tjeneste som omfattes av UiOs rammeavtaler? Da kan ILOS bestille dette og betale faktura direkte fra leverandør, så du slipper å legge ut. Avtales i forkant.

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, tildeling og bruk av midlene kan rettes til Anna Kristine Høyem.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 8. juli 2020 15:56