Reisestøtte og innsamling av materiale til masteroppgave

Er du programstudent ved ILOS og vil reise på studietur eller feltarbeid?

Hva kan du søke om?

Reisestøtte for studietur eller konferanse/seminar

Programstudenter på ILOS' programmer, samt studenter på Lektorprogrammet med fordypning i fag som gis av ILOS, kan søke om støtte til studietur i regi av faglærer. Det maksimale beløpet for studieturer er 1000 kroner per student. Dette beløpet kan brukes til å dekke reise og/eller losji.

Masterstudenter kan søke om samme beløp til deltakelse på konferanser eller fagseminarer.

Reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Masterstudenter ved ILOS kan søke om reisestøtte for å gjøre reiser som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Typiske mål er å reise på feltarbeid eller til arkiver, gallerier, biblioteker eller universiteter. 

Maksbeløpet per student er på 5 000 kroner, og denne støtten gis kun en gang per masteroppgave.

  • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører mastergraden på normert tid
  • Utgifter til transport, losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
  • Utgifter til mat og drikke dekkes ikke

Midler til annen innsamling av materiale

Du kan også søke om støtte til annen innsamling av materiale til masteroppgaven - for eksempel innkjøp av programvare. Vi støtter ikke innkjøp av pensumlitteratur.

Hvordan søke?

Finn ut hva du vil søke om og send en søknad til ILOS.

  • Søknader om støtte til studietur, konferanse, seminar eller reisestøtte til masteroppgave må inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og et enkelt budsjett.
  • Søknader om reisestøtte eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven må i tillegg godkjennes av veileder.

Søknadsfristene er 1. desember for midler til vårsemesteret og 1. juni for midler til høstsemesteret. 

Søknadene behandles samlet etter hver søknadsfrist. Hvis det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan andre søknader vurderes løpende.

Søk om midler

Hvordan få reisestøtten?

Støtten vil bli utbetalt som en refusjon. Det vil si at du dekker alle utgiftene selv, og etter at reisen er gjennomført, får du refundert faktiske og dokumenterte reiseutgifter inntil den summen du har fått innvilget.

Dokumentere alle reiseutgiftene

Før, under og etter reisen er det viktig at du husker å spare på originalversjonen av alle relevante billetter, kvitteringer og fakturaer fra reisen. Dette er viktig fordi du bare kan få refundert midler mot dokumentasjon. UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgifter ved refusjoner, og det er viktig at du setter deg inn i disse.

Dokumentasjonen må tydelig vise

  1. betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
  2. betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt

Reiser dokumenterer du for eksempel med bookingbekreftelse med ditt navn, pris og reiserute (viser hva utgiften gjelder) og originalbillett (viser at utgiften faktisk er betalt, og du har reist).

Få reiseutgifter refundert

Så snart reisen er gjennomført, og senest innen utgangen av semesteret, må du be om at UiO refunderer reiseutgiftene dine.

UiO refunderer midler via appen Betalmeg. Her finner du informasjon om hvordan du bruker appen Betalmeg til å be om refusjon fra UiO. Når du ber om refusjon i appen, må du laste opp e-posten som bekrefter at du har fått innvilget midler som et vedlegg. 

Trenger du mer penger?

ILOS' reisestøtte dekker ofte ikke alle utgiftene til feltarbeid og arkivreiser. Husk at du kan søke om andre midler i tillegg! Se for eksempel Legathåndboken, UNIFOR og andre stipendordninger for studenter. 

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, tildeling og refusjon av utlegg kan rettes til Ragnhild N. Førland.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 15. des. 2021 14:45