Reisestøtte og innsamling av materiale til masteroppgave

Er du programstudent ved ILOS og vil reise på studietur eller feltarbeid?

Hva kan du søke om?

Reisestøtte for studietur eller konferanse/seminar

Programstudenter på ILOS' programmer, samt studenter på Lektorprogrammet med fordypning i fag som gis av ILOS, kan søke om støtte til studietur i regi av faglærer. Det maksimale beløpet for studieturer er 1000 kroner per student. Dette beløpet kan brukes til å dekke reise og/eller losji.

Masterstudenter kan søke om samme beløp til deltakelse på konferanser eller fagseminarer.

Reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Masterstudenter ved ILOS kan søke om reisestøtte for å gjøre reiser som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Typiske mål er å reise på feltarbeid eller til arkiver, gallerier, biblioteker eller universiteter. 

Maksbeløpet per student er på 5000 kroner, og denne støtten gis kun en gang per masteroppgave.

  • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører mastergraden på normert tid
  • Utgifter til transport, losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
  • Utgifter til mat og drikke dekkes ikke

Midler til annen innsamling av materiale

Du kan også søke om støtte til annen innsamling av materiale til masteroppgaven - for eksempel innkjøp av programvare.

Hvordan søke?

Finn ut hva du vil søke om og send en søknad til ILOS. Du finner søknadsskjemaet her. Søknader om reisestøtte eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven skal godkjennes av veileder.

  • Søknader om støtte til studietur, konferanse eller seminar må inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og et enkelt budsjett.
  • Søknader om reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven skal inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og et enkelt budsjett.

Søknader for høsten 2020 vurderes løpende.

Søknadene behandles samlet etter semesterets frist.

Er det midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Hvordan få reisestøtten?

Støtten vil bli utbetalt som en refusjon. Det vil si at du dekker alle utgiftene selv, og etter at reisen er gjennomført, får du refundert faktiske og dokumenterte reiseutgifter inntil den summen du har fått innvilget.

Dokumentere alle reiseutgiftene

Før, under og etter reisen er det viktig at du husker å spare på originalversjonen av alle relevante billetter, kvitteringer og fakturaer fra reisen. Dette er viktig fordi du bare kan få refundert midler mot dokumentasjon. UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgifter ved refusjoner, og det er viktig at du setter deg inn i disse.

Dokumentasjonen må tydelig vise

  1. betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
  2. betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt

Reiser dokumenterer du for eksempel med bookingbekreftelse med ditt navn, pris og reiserute (viser hva utgiften gjelder) og originalbillett (viser at utgiften faktisk er betalt, og du har reist).

Sende inn en refusjon

Når reisen er gjennomført, må du sende inn refusjonskjema og originalkvitteringer til Anna K. Høyem så snart som mulig og senest innen utgangen av det semesteret du fikk innvilget søknaden.

Når du har gjort det, vil du få refundert reiseutgiftene dine - inntil det beløpet du har fått innvilget - i løpet av 4-6 uker.

Trenger du mer penger?

ILOS' reisestøtte dekker ofte ikke alle utgiftene til feltarbeid og arkivreiser. Husk at du kan søke om andre midler i tillegg! Se for eksempel Legathåndboken, UNIFOR og andre stipendordninger for studenter. 

Hjelp og spørsmål

Spørsmål om søknad, tildeling og refusjon av utlegg kan rettes til Anna Kristine Høyem.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 5. juni 2020 10:03