Faglig-sosiale midler (BA)

Sist endret 13. feb. 2018 11:25 av Anna Kristine Høyem
Sist endret 9. okt. 2014 15:14 av sibeltk@uio.no
Sist endret 9. okt. 2014 15:14 av sibeltk@uio.no
Sist endret 16. jan. 2019 14:20 av Anna Kristine Høyem

ILOS setter av midler til drift- og trykkestøtte for de studentdrevne tidsskriftene på instituttet.

Sist endret 14. jan. 2015 15:24 av Anna Kristine Høyem
Sist endret 16. jan. 2019 14:22 av Anna Kristine Høyem

Du kan søke om faglig-sosiale midler hvis du for eksempel vil arrangere lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold.

Sist endret 23. okt. 2017 14:36 av Anna Kristine Høyem
Sist endret 7. jan. 2015 13:24 av Anna Kristine Høyem
Sist endret 5. juli 2018 15:39 av Anna Kristine Høyem
Sist endret 30. sep. 2019 11:06 av Anna Kristine Høyem

Er du programstudent ved ILOS og vil reise på studietur eller feltarbeid?

Sist endret 5. juli 2018 15:52 av Anna Kristine Høyem