Drift- og trykkestøtte

ILOS setter av midler til drift- og trykkestøtte for de studentdrevne tidsskriftene på instituttet.

Hvordan fungerer det?

Trykkestøtten utløses ved at hvert enkelt studenttidsskrift søker om støtte, får dette innvilget og så fakturerer instituttet for det avtalte beløpet.

Dersom et studenttidsskrift ikke kan fakturere, kan støtten også gis som refusjon av utlegg. Refusjon av utlegg kan kun gjøres mot originalkvitteringer og kontoutskrift som bekreftelse på at trykkeriregningen er betalt. Det gjør ingenting om trykkeriregningen er større enn trykkestøtten.

Hvordan søke?

Søknaden sendes eller leveres til Anna Kristine Høyem. Søknaden må inneholde et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter.

Søknadene behandles samlet etter hver søknadsfrist. Hvis det er budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan andre søknader vurderes løpende.

Hvordan fakturere?

Merk fakturaen tydelig med referansen 143401 + Høyem, og følg så disse instruksjonene.

Hvordan få refundert utgifter?

Tidsskriftet må sende inn refusjonskjema og originalkvitteringer så snart som mulig og senest innen utgangen av det aktuelle semesteret.

UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgiftene. Dokumentasjonen må tydelig vise

  1. betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
  2. betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt
Publisert 7. jan. 2015 14:14 - Sist endret 16. jan. 2019 14:20