Faglig-sosiale midler

Du kan søke om faglig-sosiale midler hvis du for eksempel vil arrangere lunsj, gjesteforelesning, quiz eller andre sammenkomster med faglig og sosialt innhold.

Kriterier for bruk av faglig-sosiale midler

  1. Faglig-sosiale midler skal brukes til aktiviteter av faglig-sosial art for studenter på instituttets studieprogram.
  2. Arrangementer som har et klart faglig innhold, gis prioritet fremfor arrangementer som ikke har det.
  3. Faglig-sosiale midler kan ikke benyttes til kjøp av alkohol.

Hvordan søke faglig-sosiale midler

Lag en plan for hva du vil arrangere, og send en søknad til Anna Kristine Høyem. Søknaden må inneholde beskrivelse av arrangementet/prosjektet, målgruppen og et budsjett som redegjør for forventede utgifter og inntekter. Søknadsskjema finner du oppe til høyre på denne siden.

Søknadene behandles samlet etter semesterets frist. Er det budsjetterte midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Skal du søke om penger til mat, f.eks. en frokost eller en lunsj? Vi innvilger generelle satser på inntil 80 kr per person for frokost og inntil 120 kroner per person for lunsj eller middag.

 

Refusjon av utlegg eller faktura

Etter at du har fått innvilget søknaden, og arrangementet er gjennomført, får du refundert det beløpet som du har lagt ut.

  1. Er du student? Da må du sende inn refusjonskjema og dokumentasjon så snart som mulig og senest innen utgangen av det semesteret du fikk innvilget søknaden. UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgiftene. Dokumentasjonen må tydelig vise:
    • betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
    • betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt
  2. Er du ansatt og har lagt ut for studentene dine på et faglig-sosialt arrangment? Da må du bruke HR-portalen for å få beløpet refundert.

Hvis du søker om midler til en vare eller tjeneste som omfattes av UiOs rammeavtaler, kan instituttet bestille dette og betale faktura direkte fra leverandør. Da slipper du å legge ut. Lurer du på hva vi kan bestille? Ta kontakt med Anna Kristine Høyem.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 16. des. 2019 13:20