Reisestøtte og innsamling av materiale til masteroppgave

Er du programstudent ved ILOS og vil reise på studietur eller feltarbeid?

Reisestøtte for studietur eller konferanse/seminar

Programstudenter på ILOS' programmer, samt studenter på Lektorprogrammet med fordypning i fag som gis av ILOS, kan søke om støtte til studietur i regi av faglærer. Det maksimale beløpet for studieturer er 1000 kroner per student. Dette beløpet kan brukes til å dekke reise og/eller losji.

Masterstudenter kan søke om reisestøtte til deltakelse på konferanser/seminarer.

Reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven

Masterstudenter ved ILOS kan søke om reisestøtte for å gjøre reiser som er nødvendige for å gjennomføre masteroppgaven. Støtten gis som en refusjon av utgifter du har hatt. Typiske mål er å reise på feltarbeid eller til arkiver, gallerier, biblioteker eller universiteter. Maksbeløpet per student er på 5000 kroner, og denne støtten gis kun en gang per masteroppgave.

Retningslinjer:

  • Reisen skal ikke være til hinder for at du gjennomfører på normert tid
  • Utgifter til transport, losji og inngangsbilletter/gebyrer til konferanser og lignende kan dekkes
  • Utgifter til mat dekkes ikke

Annen innsamling av materiale

Du kan også søke om støtte til annen innsamling av materiale til masteroppgaven - for eksempel honorar til forsøkspersoner eller innkjøp av bestemte programvarer.

Hvordan søke?

Finn ut hva du vil søke om og send en søknad til Anna Kristine Høyem. Søknadsskjemaet finner du her. Søknader om reisestøtte eller annen innsamling av materiale til masteroppgaven skal godkjennes av veileder.

  • Søknader om støtte til studietur, konferanse eller seminar må inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og et enkelt budsjett.
  • Søknader om reisestøtte i forbindelse med masteroppgaven skal inneholde informasjon om hva du søker om støtte til og et enkelt budsjett.

Søknadene behandles samlet etter semesterets frist. Er det midler igjen etter denne fristen, kan søknader vurderes løpende.

Refusjon av utlegg

Etter at du har fått innvilget midler, og reisen er gjennomført, må du sende inn refusjonskjema og originalkvitteringer så snart som mulig og senest innen utgangen av det semesteret du fikk innvilget søknaden. Når du har gjort det, vil du få refundert reiseutgiftene dine - inntil det beløpet du har fått innvilget - i løpet av 4-6 uker.

UiO har strenge krav til dokumentasjon av utgiftene. Dokumentasjonen må tydelig vise

  1. betalingsgrunnlag = hva utgiften gjelder
  2. betalingsbekreftelse = at utgiften faktisk er betalt

Flyreiser dokumenterer du med billett og boardingkort eller annen dokumentasjon som viser at du har gjennomført reisen, pluss noe som viser beløpet som er belastet kortet ditt, for eksempel en bookingbekreftelse fra flyselskapet med ditt navn, reiserute o.l.

Publisert 7. jan. 2015 14:15 - Sist endret 30. sep. 2019 11:06