Studentdemokrati

Engasjer deg i studentdemokratiet! Du kan påvirke ved å delta i programutvalget eller ved å stille til valg til instituttstyret.

Det er svært viktig i beslutningsprosessene på ILOS at studentenes stemmer blir hørt.

Studentene er representert med to studenter i instituttstyret. Disse studentene kommer fra studentutvalget.

Studentene er også representert med to eller flere studenter i programrådene. Disse studentene kommer fra studentutvalget.

Emneord: Valg, instituttstyre, demokrati, studentdemokrati
Publisert 17. juni 2010 13:06 - Sist endret 18. juni 2019 11:02