Per Winthers minnepris

Minneprisen ble opprettet i 2012 for å stimulere og inspirere til innsats som skaper et godt arbeidsmiljø ved instituttet, slik Per Winther oppfordret til i sin tid som instituttleder.

Retningslinjer for Per Winthers minnepris:

  1. Formålet er å bidra til å bedre arbeidsmiljøet på ILOS.
  2. Prisen gis til en person eller flere personer ved instituttet som har utpekt seg med en særlig positiv sosial og kollegial innsats.
  3. Prisen deles ut hvert år i desember.
  4. Prisen består av et beløp på inntil kr 15 000, som brukes etter prisvinnerens forslag, samt et diplom.
  5. Alle som arbeider ved ILOS kan nominere mulige prismottakere.
  6. Forslag stiles til og endelig valg av prismottaker foretas av Komiteen for Per Winthers minnepris.
  7. Komiteen består av tre personer som alle er fast ansatte ved ILOS. Komiteen må bestå av både vitenskapelig og administrativt ansatte.
  8. Komiteen supplerer seg selv ved behov.
     
Publisert 7. sep. 2015 11:27 - Sist endret 22. jan. 2019 11:50