Oppussing og flytting 2016

Niels Treschows hus ble bygd mellom 1961 og 1963, og det er et stort behov for en oppgradering av lokalene.

Sommeren 2016 starter endelig oppussingen av de seks øverste etasjene av Niels Treschows hus. Etter planen skal de ansatte ved ILOS få flytte inn i nyoppussede lokaler innen semesterstart høsten 2017.

Foto: Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

Sommeren 2016 starter arbeidet med å flytte ut av Niels Treschows hus. Mandag 23. mai var det allmøte om flyttingen ved ILOS. Presentasjonen fra møtet finner du her.

Vi har samlet sammen spørsmål og svar om flyttingen på en egen nettside som vil holder løpende oppdatert.

Refurbishment of Niels Treschow's house - Information in English