Informasjon om flytteprosessen ved ILOS sommeren 2016

Mandag 23. mai ble det holdt et allmøte med informasjon om flytteprosessen ved ILOS. Under har vi samlet informasjon, samt spørsmål og svar som kom frem i møtet.

Før flyttingen: ansatte må ha pakket ned tingene sine og ryddet kontoret innen 1. juli. Vi ordner med etiketter for esker som skal enten til Ullevål eller til mellomlagring. Alle skal ta med seg sin egen kontorstol og skuffeseksjon på hjul (en såkalt kontorgris). Innflytting i lokalene på Ullevål blir ca. 25. juli.

Biblioteket ønsker ikke å overta bøker som folk vil kvitte seg med. ILOS vil arrangere et gratis loppemarked for studentene med bøker og annet som er til overs.

Under oppussingen: vi ønsker at flest mulig blir med til Ullevål, men noen kan bli sittende i 6. etasje. Der skal vi også rigge til noen basekontorer for de som underviser. Det er mulig vi også skal organisere veiledningsrom der. Den verste rivingen vil foregå i juli og august. Bygningsarbeiderne vil ikke bruke de innvendige heisene i NT; det blir benyttet utendørs heiser under arbeidet. Arbeidet kan medføre støy og støv og virke forstyrrende.   

Det ferdig oppussede Niels Treschows hus skal stå ferdig til semesterstart høsten 2017. Fagmiljøene skal lokaliseres sammen, og dette betyr at noen må bytte kontor. Vi kommer tilbake til dette. ILOS setter sammen en arbeidsgruppe for denne planleggingen. Andre ting som er nytt: vi vil få flere prosjektkontorer samt pauserom og kjøkken i hver etasje.  Mer av arealet i 12. etasje blir frigitt da Riksantikvaren har gått med på å ha lufteanlegget på taket (slik som i SV-bygget). Alle kontorene vil få heve-senke-pulter og nye møbler. Det vil etter hvert komme mer informasjon om møblering i de nye lokalene.

Spørsmål og svar

Starter flyttingen 1. juli?

 • Ikke nødvendigvis på datoen, men alle må ha pakket ned tingene til da. Det vil være begrenset med kontorplasser mellom 1.-25. juli. Folk som ikke er i ferie denne perioden oppfordres til å jobbe hjemme og bruke bærbar PC.

Får vi tilgang til fellesområder denne i perioden?

 • Dette skal vi får avklart med USIT.

Hva gjør vi med printere og printing etter 1. juli?

 • Vi vet ikke helt enda, så dette må avklares med USIT.

Kan jeg ta med meg kontormøblene mine?

 • Alle ansatte skal ta med sin egen kontorstol og eventuell gris (= hylle med hjul). Stolen merkes og flyttes over til Ullevål sammen med øvrige ting som skal dit.

 • Det er begrenset med plass for øvrige møbler på Ullevål. Har du andre møbler du ønsker å ta vare på bør disse lagres privat.

Hva med PC-ene og telefonene?

 • Hver og en pakker ned sin egen PC i esker. IT-avdelingen ved HF kobler disse opp på Ullevål slik at de er klare til bruk i slutten av juli.

 • Telefoner: alle pakker ned og tar med egen kontortelefon og beholder telefonnummeret sitt.

Får vi tilgang til det vi pakker ned?

 • Det du trenger av bøker og materiell det neste året må du ta med til Ullevål. Maksimum 10 hyllemeter per person.

 • Dersom du er usikker på om du får bruk for ting bør du ta det med hjem.

 • Ting som skal til mellomlagring kjøres til Hvalsmoen på Hønefoss og blir ikke tilgjengelig det året vi sitter på Ullevål.

Hva gjør vi med det vi vil bli kvitt?

 • Det er allerede satt frem containere i hver etasje for ulike typer avfall. En container for elektrisk avfall står i 8. etasje.

 • Bøker og andre ting (CD’er, DVD’er etc.): disse samler vi sammen og tilbyr til studentene.

Hvordan skal folk sitte på Ullevål?

 • Vi jobber med fordeling av plasser.

Hvordan gjør vi det med veiledning av studenter?

 • Dette kommer vi tilbake til, men en løsning kan være å ha veiledningsrom i 6. etasje NT på Blindern. Det er i tillegg mange møterom på Ullevål, noen av disse kan brukes til veiledning.

Hvordan vil åpningstidene være?

 • Som de er på UiO i dag. Vi jobber for at ansatte skal få tilgang med ansattkortene sine.

Hva vil den fysiske adressen bli?

 • Sognsveien 77 B. Resepsjon er i 2. etasje inngang B. Men det vil også være mulig og benytte inngang A for adkomst til 2. og 3. etasje.

Hva vil postadressen være?

 • Den samme som i dag: Postboks 1003 Blindern, 0315 OSLO.
  Alle ILOS-tilsatte, inkludert emeriti/ansatte som blir sittende i 6. etasje får egen posthylle på Ullevål (og bare der).

Hva med nøkkelen til kontoret mitt i NT hus?

 • Den må leveres til Vibeke på ekspedisjonskontoret før du tar ferie.

Jeg har et låsbart garderobeskap i NT hus - hva skjer med dette?

 • Garderobeskapene vil forsvinne etter flyttingen. Alle må derfor tømme dem før flyttingen, nøkkel kan leveres til ekspedisjonskontoret.

 

Publisert 25. mai 2016 12:38 - Sist endret 14. juni 2016 11:41