Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2011
12.12.11 Innkalling Protokoll
21.11.11 Innkalling Protokoll
24.10.11 Innkalling Protokoll
26.09.11 Innkalling Protokoll
23.05.11 Innkalling Protokoll
28.03.11 Innkalling Protokoll
14.02.11 Innkalling Protokoll

 

 

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:17