Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2012
03.12.12 Innkalling Protokoll
22.10.12 Innkalling Protokoll
03.09.12 Innkalling Protokoll
04.06.12 Innkalling Protokoll
27.03.12 Innkalling Protokoll
13.02.12 Innkalling Protokoll

 

 

 

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:18