Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2013
09.12.13 Innkalling Protokoll
28.10.13 Innkalling Protokoll
09.09.13 Innkalling Protokoll
10.06.13 Innkalling Protokoll
29.04.13 Innkalling Protokoll
18.03.13 Innkalling Protokoll
11.02.13 Innkalling Protokoll

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:19