Instituttstyremøte

Instituttstyret er øvste avgjerdsorgan ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet. Her finn du dokument frå møta.

Dato Innkallingar og protokollar frå møte i 2014
01.12.14 Innkalling Protokoll
03.11.14 Innkalling Protokoll
06.10.14 Innkalling Protokoll
01.09.14 Innkalling Protokoll
02.06.14 Innkalling Protokoll (pdf)
12.05.14 Innkalling Protokoll (pdf)
07.04.14 Innkalling Protokoll (pdf)
03.03.14 Innkalling Protokoll (pdf)
03.02.14 - ekstra møte Innkalling Protokoll (pdf)
27.01.14 Innkalling Protokoll (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 7. jan. 2015 11:20 - Sist endret 7. jan. 2015 13:17