Innkalling til instituttstyremøte mandag 3. mars 2014

Instituttstyremøte i Niels Treschows hus rom 1224, mandag 3. mars kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

 

Orienteringssaker:

Oppfølgingsplaner som følge av faglige prioriteringer.

Vedtakssaker:

S06/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. mars 2014:

..... og .....

  S07/14 Regnskap 2013

  Saksdokumenter:
  Fremleggsnotat
  Regnskap for 2013
  Prosjektrapport for ILOS for 2013

  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner regnskapet for 2013.

  S08/14 Årsrapport 2013

  Saksdokumenter
  Fremleggsnotat
  Årsrapport for 2013

  Forslag til vedtak:
  Styret godkjenner årsrapporten for 2013.

   

  Eventuelt

  Blindern, 24. februar 2014

   

  Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
  instituttleder                      administrativ leder

  Publisert 24. feb. 2014 16:14 - Sist endret 8. feb. 2019 13:16