Innkalling til instituttstyremøte mandag 3. november 2014

Instituttstyremøte i P.A.Munchs hus, møterom 389, mandag 3. november kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker

Diskusjonssaker

Vedtakssaker:

S29/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 3. november 2014:
… og  …

 

 

Eventuelt

 

Karen Gammelgaard        Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 27. okt. 2014 10:21 - Sist endret 8. feb. 2019 13:16