Innkalling til instituttstyremøte mandag 12. mai 2014

Instituttstyremøte i Niels Treschows hus, rom 1224, mandag 12. mai kl. 12.15.

Vi starter med en enkel lunsj kl. 12.00.

Orienteringssaker:

Stillingsutlysninger. Instituttleder orienterer.

 

Vedtakssaker:

S14/14 Utpeking av to representanter til å godkjenne og undertegne protokollen

Forslag til vedtak:

Instituttstyret vedtar at følgende personer utpekes til å godkjenne og underskrive protokollen for 12. mai 2014:

… og …

 

S15/14 Forskningsprofil for nytilsettinger. Tillegg til ILOS’ stillingsplan for 2014-2018.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Notatet «Forskningsprofil for nytilsettinger»

Forslag til vedtak:
Instituttstyret vedtar ILOS’ forskningsprofil som et tillegg til den vedtatte stillingsplanen for 2014-2018.

 

Diskusjonssak:

ILOS’ oppfølgingsplaner 2015-2018.

I henhold til HFs faglige prioriteringer skal instituttene lage oppfølgingsplaner for sine fagmiljøer.

Saksdokumenter:
Fremleggsnotat
Notatet «Oppfølgingsplaner 2015-2018. ILOS»
 

Eventuelt

 

Blindern, 2. mai 2014

 

Karen Gammelgaard         Karina Kleiva
instituttleder                      administrativ leder

Publisert 5. mai 2014 12:40 - Sist endret 8. feb. 2019 13:18